Публикации


  • Lazarov, B., Monster Problems Design and Sense-of-Mathematics Building. Proceedings of the 6th Congress of the World Federation of National Mathematics Competitions, Riga, Latvia, p. 72-78.
  • Лазаров, Б., Деветнадесети есенен математически турнир "Черноризец Храбър". Математика и информатика, бр. 1 (2011), стр. 59-73. (Съдържа задачите и отговорите от 2010 г.)
  • Василева, А., Лазаров, Б., Изследване на влиянието на формално и вербално задаване на тестови единици в 3 и 4 клас. Доклади на юбилейната международна конференция, посветена на 60 г. на проф. Сава Гроздев,, 10-12 септември 2010, Бачиново, България, стр. 344-350.
  • Василева, А., Кортезов, И., Осемнадесети есенен турнир по математика и информатика "Черноризец Храбър". Математика и информатика, бр. 6 (2009), стр. 54-73. (Съдържа задачите и отговорите от 2009 г.)
  • Лазаров, Б., Задачите по комбинаторика и вероятности в турнира “Черноризец Храбър“, бр. 6 (2009), стр. 48-53.
  • Василева, А., Седемнадесети есенен турнир по математика и информатика "Черноризец Храбър". Математика и информатика, бр. 6 (2008), стр. 43-60. (Съдържа задачите и отговорите от 2008 г.)
  • Василева, А., Шестнадесети математически турнир "Черноризец Храбър". Математика и информатика, бр. 1 (2008), стр. 25-38. (Съдържа задачите и отговорите от 2007 г.)
  • Василева, А., Петнадесети математически турнир "Черноризец Храбър". Математика и информатика, бр. 1 (2007), стр. 48-60. (Съдържа задачите и отговорите от 2006 г.)