85 годишен юбилей на чл.-кор. Иван Димовски

Ретро защита

IvanDimovski_pres_1 IvanDimovski_pres_2 IvanDimovski_pres_3 IvanDimovski_pres_4 IvanDimovski_pres_5 IvanDimovski_pres_6 IvanDimovski_pres_7

Снимки

ID85_01 ID85_02 ID85_03 ID85_04 ID85_05 ID85_06 ID85_07 ID85_08 ID85_09 ID85_10 ID85_11 ID85_12

Презентация