Академичен състав

Секция | Почетни членове | Асоциирани членове

Секция

AGT_NNikolov
 Николай Николов
 член-кореспондент, заместник-директор на ИМИ, ръководител на секция АГТ
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 306
 Телефон: +359 2 979 3820
 E-mail: nik@math.bas.bg
 Research Gate | Google Scholar
Научни интереси: Многомерен комплексен анализ.
AGT_Mushkarov_photo
 Олег Мушкаров
 член-кореспондент
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
 Телефон: +359 2 979 3800
 E-mail: muskarov@math.bas.bg
 Research Gate | Google Scholar
Научни интереси: Многомерен комплексен анализ, анализ върху комплексни и почти комплексни многообразия, комплексна диференциална геометрия, туисторна теория.
AGT_StIvanov_photo
 Стефан Иванов
 член-кореспондент
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
 Телефон: +359 2 979 3800
 E-mail: ivanovsp@fmi.uni-sofia.bg
 Research Gate | Публикации | Биография | Лична страница
AGT_Kiryakova_photo
 Виржиния Кирякова
 професор, дмн
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 309
 Телефон: +359 2 979 3805, +359 2 947 8612
 E-mail: virginia@math.bas.bg
 Research Gate | Google Scholar | Публикации | Лична страница
Научни интереси: Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.
AGT_Paneva_photo.jpg
 Йорданка Панева-Коновска
 професор, дмн
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 309
 Телефон: +359 2 979 3805
 E-mail: jpk@math.bas.bg
 Research Gate | Google Scholar | Публикации | Дисертация
Научни интереси: Дробно смятане, специални функции, интегрални трансформации, диференциални уравнения.
AGT_STersian_photo
 Степан Терзиян
 професор, дмн
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 309
 Телефон: +359 2 979 3805
 E-mail: sterzian@uni-ruse.bg
 Research Gate | Google Scholar | Публикации | Биография
Научни интереси: Нелинеен функционален анализ, Теория на критичните точки, Частни и обикновени диференциални уравнения, Диференчни уравнения, Дробно смятане и диференциални уравнения от дробен ред.
AGT_Raikov_photo
 Георги Райков
 професор, дмн
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 528
 Телефон: +359 2 979 2840
 E-mail: graikov@mat.uc.cl
 Research Gate | Google Scholar | Лична страница
Научни интереси: Асимптотичен анализ на собствени стойности и резонанси на квантови хамилтониани, Теория на функцията на спектрално отместване за оператори на Шрьодингер, Паули и Дирак, Спектрална теория на частни диференциални оператори със случайни коефициенти, Спектрални методи на идеалната магнитохидродинамика.
AGT_LKatzarkov
 Людмил Кацарков
 професор, д-р
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 419
 Телефон: +359 2 979 3866
 E-mail: lkatzarkov@gmail.com
 Research Gate | Лична страница
Научни интереси: Диференциална, алгебрична и симплектична геометрия; топология и математическа физика.
AGT_Milousheva_photo
 Величка Милушева
 професор, д-р, заместник-директор на ИМИ
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 567
 Телефон: +359 2 979 2807
 E-mail: vmil@math.bas.bg
 Research Gate | Публикации | Биография
Научни интереси: Диференциална геометрия на Риманови много-образия, диференциална геометрия на повърхнини и хиперповърхнин в Евклидови пространства и пространства на Минковски, локална теория на повърхнини в псевдо-Евклидови пространства с неутрална метрика.
AGT_Bazhlekova_photo
 Емилия Бажлекова
 доцент, д-р, секретар на секцията
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 457
 Телефон: +359 2 979 3863
 E-mail: e.bazhlekova@math.bas.bg
 Research Gate | Google Scholar
Научни интереси: Дробно смятане; Дробни диференциални и интегрални уравнения: операторно-теоретичен подход, качествени свойства на решенията. Конволюционно смятане, Дюамелови представяния за нелокални гранични задачи.
AGT_Apostolov_photo
 Вестислав Апостолов
 доцент, д-р
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
 Телефон: +359 2 979 3800
 E-mail: apostolov.vestislav@uqam.ca
 Research Gate | Лична страница
Научни интереси: Комплексна диференциална геометрия; алгебрична геометрия; анализ върху многообразия.
AGT_Petrov_photo
 Петър Петров
 асистент, д-р
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 326
 Телефон: +359 2 979 3812
 E-mail: pk5rov@gmail.com
 Research Gate | Публикации | Дисертация
Научни интереси: Работя в областта на пространства от дъги и джетове, мотивно интегриране и приложенията им в теория на особеностите, като проблема на Наш. Също така, в топологията на допълнения на алгебрични множества, в частност, върху обобщения на теоремата на Зариски - ван Кампен за висши групи на хомотопия, и конфигурации на хиперравнини. Интересувам се и от възможни приложения на особеностите на гладки функции в медицинските изображения.
AGT_Barov_photo
 Стою Баров
 асистент, д-р
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 522
 Телефон: +359 2 979 2840
 E-mail: stoyu@hotmail.com
 Research Gate
Научни интереси: Безкрайномерна топология, Геометрична Томография/Топология, Геометрия на Банахови пространства, Изпъкналост, Топологични векторни пространства, Селекции на многозначни изображения.
AGT_Popvasilev_photo
 Страшимир Попвасилев
 асистент, д-р
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 522
 Телефон: +359 2 979 2840
 E-mail: strash.pop@gmail.com
 Research Gate | Лична страница
Научни интереси: Обща и теоретико-множествена топология, монотонни свойства дефинирани чрез покрития, обобщения на паракомпактност, комбинаторна геометрия, теория на континуумите, реален и комплексен анализ.
AGT_Rangachev_photo
 Антони Рангачев
 математик, д-р
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
 Телефон: +359 2 979 3800
 E-mail: rangachev@gmail.com
 Research Gate
Научни интереси: Алгебрична геометрия и комутативна алгебра и връзките им с теория на деформациите и теория на особеностите.

Почетни членове

AGT_Dimovski_photo
 Иван Димовски
 член-кореспондент, почетен член на ИМИ
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 307
 Телефон: +359 2 979 3804
 E-mail: dimovski@math.bas.bg
 Research Gate
AGT_Rusev_photo
 Петър Русев
 професор, дмн, почетен член на ИМИ
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 311
 Телефон: +359 2 979 3803
 E-mail: pkrusev@math.bas.bg
 Research Gate

Асоциирани членове

AGT_STroyanski_photo
 Станимир Троянски
 академик, асоцииран член
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 574
 Телефон: +359 2 979 2815
 E-mail: stroya@um.es
 Research Gate
Научни интереси: Геометрията на Банаховите пространства и свързаните с тях аспекти на теория на апроксимациите, топологията, теория на вероятностите, дескриптивната теория на множествата и функциите.
AGT_Kovacheva_photo
 Ралица Ковачева
 професор, дмн, асоцииран член
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 314
 Телефон: +359 2 979 3815
 E-mail: rkovach@math.bas.bg
 Research Gate | Публикации | Биография | Лична страница
Научни интереси: Апроксимации с рационални функции в комплексната равнина: апроксимации на Паде, ортогонални полиноми, скорост на апроксмиране, комплексен анализ: теория на потенциала, числен анализ, математическо моделиране.
AGT_Davidov_photo
 Йохан Давидов
 професор, дмн, асоцииран член
 Адрес: София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 323
 Телефон: +359 2 979 3800
 E-mail: jtd@math.bas.bg
 Research Gate