Инвентарен опис No. 1


Отварянето на сканирания архив изисква Adobe Acrobat Reader.
Ако го нямате, може да изтеглете безплатно копие оттук.

Архивна единица No. Название Анотация Дигитално изображение
1 Доклад на Марин Дринов до ректора на Харковския университет Във връзка с честваната в София 30-годишнина на Марин Дринов;
Крайни дати: 24.09.1902г.-б.м.
Download PDF
2 листа
Download PDF
Разчетен текст
2 Доклад от Министерството на народното просвещение в Харковски окръг до Съвета на Императорския Харковски университет; Доклади от Ректора на Харковския университет до княз Черкаски и М. Дринов от 19 август 1877г. Във връзка с командироването на М.Дринов на разположение на княз Черкаски;
Крайни дати: 18-19.08.1877г.-б.м.
Download PDF
4 листа
3 Първа встъпителна лекция на М.Дринов в Харковския университет Ръкопис, чернова;
Крайни дати: 20.09.1873, Харков
Download PDF
35 листа
4 Доклад от Декана на Историко-филологическия факултет на Харковския университет до Съвета на Университета Във връзка с избора на М.Дринов за извънреден професор при катедрата по славянски езици; Ръкопис, чернова;
Крайни дати: 24.08.1876, Харков
Download PDF
4 листа
5 Подписен лист от Историко-филологическото общество при Харковския университет за внасяне на пожертвувание за М.Дринова Премия за най-добро съчинение по славяноведение; Печатно;
Крайни дати: 29.10.1907, Харков
Download PDF
2 листа
6 Биографски и библиографски бележки за М.Дринов Ръкопис;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
80 листа
7 М.Дринов до племенника му Марин Интересува се от неговото следване и от здравословното му състояние. Уведомява го за изпращаните му от него пари;
Крайни дати: 3.08.1894г.-15.09.1898г.
Download PDF
43 листа
8 Протокол на комисията за приемане бюста на историка М.Дринов, изработен от проф. Иван Лазаров Машинопис;
Крайни дати: 18.12.1934г., София
Download PDF
1 лист
Download PDF
Разчетен текст
9 Протоколи, писма и др. документи на Комитета за проучване миналото на Панагюрище и панагюрци Във връзка с уточняване рождената дата на М.Дринов, откриване на негов бюст в Панагюрище и пренасяне на тленните му останки в новата му гробница в софийските гробища;
Ръкопис, машинопис;
Крайни дати: 03.04.1936г.-09.03.1956г.
Download PDF
11 ръкописа и 1 печатен лист
10 Снимки на М.Дринов Бюст, цивилно облекло; сканирано е лицето на снимката;
Размер: 11х9 см.;
Крайни дати: б.д.
Download PDF
2 черно-бели снимки
11 Снимка на майката на М.Дринов Бюст, копие; сканирано е лицето на снимката;
Размер: 12х8 см.;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
12 Снимка на жената на М.Дринов Бюст; сканирано е лицето на снимката;
Размер: 13х8 см.;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
13 Снимка на родната къща на М.Дринов в Панагюрище Сканирано е лицето на снимката;
Размер: 13х8 см.;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
14 Общ изглед на Панагюрище, родният град на М.Дринов Сканирано е лицето на снимката;
Размер: 13х8 см.;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
15 Снимка на Александър Маринов Дринов, син на проф.М.Дринов Цяла фигура, сканирано е лицето на снимката;
Размер: 15х10 см.;
Крайни дати: 12.1882г., Харков
Download PDF
1 черно-бяла снимка, временно липсва в архива
16 Снимка на брат на М.Дринов с жена му Размер: 14х9 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
17 Снимка на бюста на М.Дринов в Панагюрище Размер: 13х8 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
18 Старият гроб на проф.М.Дринов в Софийските гробища Пред кръста е Панчо Шопов;
Размер: 23х17 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: 05.1940г.,София.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
19 Снимка на Нешо Бончев Цяла фигура. Цивилно облекло.
Размер: 13х8 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
20 Снимка на Найден Дринов Бюст. Цивилно облекло.
Размер: 9х6 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
21 Обща снимка на М.Дринов, Н.П.Кондаков, Лавров, Ягич, Пипин, Шахматов Цели фигури. Цивилно облекло.
Размер: 28х20 см., сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: 18.12.1909г.-б.м.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
22 Илюстрована паметна картичка за Ян Хус Сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: б.д.-б.м.
Download PDF
1 черно-бяла снимка
23 Снимка на българчета-студенти от Московския университет с обяснителни бележки за лицата Сканирано е лицето на снимката;
Крайни дати: 25.05.1861г.
Download PDF
5 ръкописни листа
Download PNG
1 черно-бяла снимка
24 Писмо на М.Дринов до Богдан Хъждеу За размяна на трудове и "Периодическо списание"; ксерокопие.
Крайни дати: 16.10.1876г., Харков
Download PDF
2 листа (писмо)
Download PDF
Статия за това писмо от сп. на БАН 6/2004, 72-76стр.