Екипът

Подготовката, сканирането и архивирането на материалите, предоставени от Научния архив на БАН, са извършени от специалисти на Лаборатория Цифровизация на научно и културно наследство (секция "Информационни системи") при ИМИ.
Проектът за Интернет представянето на архива е направен от специалист на Лабораторията със съдействието на художника Ваньо Янков - Ваян. Подготовката на материалите за живота и делото на Марин Дринов, както и разчитането на оригиналните архивни документи, е резултат от труда на специалисти на Лабораторията и на библиотеката на ИМИ.
Екипът се състои от специалисти в различни области - информатика, българска филология, икономика и културология.
Повече информация за екипа може да намерите на страница: http://www.math.bas.bg/digi