Полезни връзки

Библиография за Марин Дринов (Изтегли Download PDF)
Съчинения от Марин Дринов (Изтегли Download PDF)
Обща информация за проекта "Дигитален архив Марин Дринов" (Изтегли Download PDF)
Българска академия на науките
Научен архив на БАН
Институт по математика и информатика
Лаборатория "Цифровизация на научно и културно наследство" - ИМИ
Община Панагюрище, къща-музей "Марин Дринов"