HOME PAGE
contact

Партньори

Сътрудничества на лабораторията в рамките на БАН:
Научен архив на БАН, ИБЕ, ИЛ, ИФ, Етнографски институт с музей, ЦБ на БАН и Център по архитектурознание.

Формални сътрудничества и връзки на лабораторията извън БАН: