HOME PAGE
contact

ЕКИПЪТ

Основател на секцията е д-р Милена Добрева (понастоящем във Великобритания). Секцията работи съвместно с библиотеката на института.

гл.ас. Красимира Иванова (ръководител на лабораторията от 1 март 2011г.)
гл.ас. Калина Сотирова (web master); (ел.поща: kalina AT cc.bas.bg)
прогр. Анна Самева; тел. (+359 2) 979 38 29; ст. 506 (ел.поща: sameva AT cc.bas.bg)
прогр. Виктория Наумова (ел.поща: victoria AT cc.bas.bg)

доц. д-р Пламен Матеев; тел. (+359 2) 979 38 86; ст. 419 (ел.поща: pmat AT math.bas.bg), непълен работен ден