Програмист ще ставам аз!


           
                       XXXV.  Национална олимпиада
                       по информатика - 2019 година


Трети  (национален) кръг на Националната олимпиада по информатика 2019 г.
 
Протоколи с окончателните резултати по групи: AB, A, B, C, D, E.
Разширени национални отбори: младши, старши.
 
Материали от първия състезателен ден по групи: AB, C, D, E.
Материали от втория състезателен ден по групи: AB, C, D, E.
 
От 15 до 18 март 2019 г. в град Стара Загора беше проведен Националният кръг на Националната олимпиада по информатика. Състезанието беше в два състезателни дни и обхвана възрастовите групи A, B, C, D и E. Групите A и B се състезаваха с обща тема.  
 
Списък на допуснатите участници до Националния кръг, 2019 г.
Писмо от РУО Стара Загора
Бланка за декларация
 
 
Втори (областен) кръг на Националната олимпиада по информатика 2019 г.

Окончателни резултати по възрастови групи:
A, B, C, D, E.
 
Резултати от проверяващата система по възрастови групи: A, B, C, D, E.
 
Областният кръг на Националната олимпиада по информатика беше проведен на 16 февруари 2019 г. (събота) с начало в 9:00 часа, едновременно в цялата страна. Участниците работиха върху теми, съставени от Националната комисия.
 
Състезателите работиха без наличие на мрежова среда. След завършване на състезанието беше извършена проверката на решенията от Националната комисия чрез проверяваща система.

Указание за организаторитe в местата на провеждане
Файлове образци: grad.xls, grad.zip

Преди състезанието учениците трябва да получат разпечатани на хартия условия на задачите и общите ограничения за проверяващата система и за времевите ограничения по задачи.

Условия на задачите по възрастови групи A, B, C, D, E; всичко в общ архив.
Ограничения за проверяващата система и за времевите ограничения.

Тестове и авторски решения по възрастови групи: A.zip, B.zip, C.zip. D.zip, E.zip.

Сорсове на състезателите: source.zip
(Забележки: В архива не е включен сорсът на състезателя от София A_EDD за зад. A2, поради значително превишаване на максимално допустимия размер. Поради установени в последствие грешно подадени сорсове, работите на двама състезатели от София, E_AIK и C_BCG, са дадени тук.)
 

Първи (общински) кръг на Националната олимпиада по информатика 2019 г.

 

Съгласно план-графика на МОН Общинският кръг на Националната олимпиада  по информатика трябва да бъде проведен до 5 януари 2019 г. Националната комисия изготвя теми, които могат да бъдат използвани при желание от страна на организаторите за провеждане на състезанието. Темите бяха публиквани тук и в keleved.com в 8:30 часа на 5 януари 2019 г. (събота).

Теми на Националната комисия по възрастови групи: A, B, C, D, E, общ архив
Тестове и авторски решения: A.zip, B.zip, C.zip, D.zip, E.zip

За проверка на работите организаторите можеха да ползват системата:
[http://noi.sofiacode.com/home]
Инструкции: В началната страница въвеждате име, което да е различно от вече използваните. След това виждате кратка инструкция, как да подготвите zip файл.  Тук е zip файл със сорсовете на журито. В него във всяка от папките A, B, C, D, E трябва да добавите папки за всеки състезател с негови сорсове. Тези папки трябва да са именувани с инициали на състезателя. След събмитване направете refresh в браузера.
 

 

Сайт за националните състезания по информатика за ученици