НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА, ГАБРОВО, 28.04.-5.05.2008 г.
КОНТРОЛНО СЪСТЕЗАНИЕ № 2, 03.05.2008, 6 клас
Име град име папка shot diff общо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 общо
1 Иван Петров Тончев София IPT 10 0 0 10 10 0 0 0 0 10 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2 Христо Цветанов Стоянов София HCS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
3 Христиан Тихомиров Христов Русе HTH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
4 Валерия Цанкова Станева Варна VCS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
5 Елица Огнянова Банкова Плевен EOB 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 90 190
6 Стилиян Николаев Емануилов Шумен SNE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 170
7 Ивелин Свиленов Рачев Русе ISR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
8 Момчил Павлинов Пейчев Варна MPP 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
9 Виктор Ангелов Механджийски Пловдив VAM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10 Камен Станиславов Брестнички София KSB  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0
11 Александър Николаев Арамов Габрово ANA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 110