НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА, Габрово, 28 април - 5 май 2008 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА НА ВХОДНОТО НИВО, 29.04.2008 г., 10 клас
Място  име  град клас писмен изпит устен изпит  ОБЩО 
1-2 Красимир Великов Георгиев Разград 10 100 100 200
1-2 Петър Иванов Минчев В. Търново 10 100 100 200
3 Даниел Бисер Балчев София 10 85 100 185
4 Камен Николаев Стойков Хасково 10 80 100 180
5-6 Ивайло Александров Караманолев София 10 75 100 175
5-6 Николай Стефанов Хубанов Габрово 10 75 100 175
7 Михаил Христов Ковачев Шумен 10 75 90 165
8 Васил Георгиев Георгиев София 10 35 90 125
9 Томо Владимиров Симеонов София 10 20 50 70
Въпроси: 1. Комбинаторни конфигурации със специфични свойства
2. Алгоритми за работа с низове
3. Максимален поток