НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА, Габрово, 28 април - 5 май 2008 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА НА ВХОДНОТО НИВО, 29.04.2008 г., 6 клас
Име град клас Въпроси Точки 1 Точки 2 Входно ниво
1 Иван Петров Тончев София 5 4.Търсене. Обикновено последователно търсене. Ускорено последователно търсене. Двоично търсене.  50 70 120
5. Понятие за сложност на алгоритъм.
2 Христо Цветанов Стоянов София 5 2. Едномерни масиви. Основни задачи с едномерни масиви.  100 20 120
7. Представяне на знакови низове като масиви от знаци. Пресмятане на личното число на един човек.
3 Христиан Тихомиров Христов Русе 6 1. Функции. Видове функции според върнатия резултат. Параметри на функции.   100 100 200
4.Търсене. Обикновено последователно търсене. Ускорено последователно търсене. Двоично търсене.
4 Валерия Цанкова Станева Варна 6 4.Търсене. Обикновено последователно търсене. Ускорено последователно търсене. Двоично търсене.  100 90 190
7. Представяне на знакови низове като масиви от знаци. Пресмятане на личното число на един човек.
5 Елица Огнянова Банкова Плевен 6 1. Функции. Видове функции според върнатия резултат. Параметри на функции.        90 60 150
8. Делимост на числата. Намиране на делителите на дадено число. Съвършено число.
6 Стилиян Николаев Емануилов Шумен 6 1. Функции. Видове функции според върнатия резултат. Параметри на функции.        70 80 150
6. Низове. Функции за работа с низове.
7 Ивелин Свиленов Рачев Русе 6 2. Едномерни масиви. Основни задачи с едномерни масиви. 6. Низове. Функции за Работа с низове. 100 80 180
6. Низове. Функции за работа с низове.
8 Момчил Павлинов Пейчев Варна 6 3. Сортиране. Методи за сортиране. 100 100 200
9. Прости числа. Алгоритми за работа с прости числа.
9 Виктор Ангелов Механджийски Пловдив 6 5. Понятие за сложност на алгоритъм. 60 100 160
11. Обикновени дроби.Работа с обикновени дроби.. Получаване на несъкратима дроб.
10 Камен Станиславов Брестнички София 6 1. Функции. Видове функции според върнатия резултат. Параметри на функции.        90 90 180
10. Алгоритъм на Евклид. Наи-малко общо кратно.