НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА, Габрово, 28 април - 5 май 2008 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКА НА ВХОДНОТО НИВО, 29.04.2008 г., 7 клас
  име клас първи въпрос втори въпрос общо представяне Входно ниво
писмен устен писмен устен
1 Симеон Иванов Иванов 7 Класове. Описание на методите извън класа Понятие за сложност на алгоритми. Оценка на сложност. 40 195
35 40 40 40
2 Калина Христова Петрова 7 Функции. Параметри на функции. Масивите като параметри. Обръщение към методите на класа. Предефиниране на операции. 40 195
40 35 40 40
3 Кирил Христов Кафадаров 7 Бързо сортиране. Класове. Описание на методите извън класа 40 190
30 40 40 40
4 Георги Николаев Георгиев 7 Сортиране. Бързи алгоритми за сортиране. Търсене. Последователно търсене. Двоично търсене. 40 185
30 40 35 40
5 Радослав Боянов Комитов 7 Търсене. Последователно търсене. Двоично търсене. Функции. Параметри на функции. Масивите като параметри. 30 170
40 40 20 40
6 Кристиян Андреев Щърков 7 Обръщение към методите на класа. Предефиниране на операции. Разширен алгоритъм на Евклид 35 170
40 40 30 25
7 Ивайло Детелинов Чернев 7 Римски цифри Сортиране. Бързи алгоритми за сортиране. 30 145
35 35 15 30
8 Росен Иванов Желев 7 Разширен алгоритъм на Евклид Бързо сортиране. 35 130
10 35 25 25
9 Александър Николаев Арамов 7 Понятие за сложност на алгоритми. Оценка на сложност. Римски цифри 25 110
20 30 15 20