Входно ниво - 6 клас
Осма национална лагер-школа по информатика
28 юни - 5 юли 2008, Русе
име град клас въпроси точки 1 точки 2 входно ниво
1-3 Атанас Николов Каишев Пловдив 6 Стандартен клас string. Вход и изход. 100 100 200
Структурите като параметри на функции.
1-3 Валерия Цанкова Станева Варна 6 Масиви. Двумерни масиви. Въвеждане и извеждане на двумерни масиви. 100 100 200
Стандартен клас string. Вход и изход.
1-3 Елица Огнянова Банкова Плевен 6 Стандартен клас string. Вход и изход. 100 100 200
Различни видове обхождания на двумерни масиви.
4-5 Даниел Петев Дакев Плевен 6 Приложение на двумерните масиви - търсене на елемент, сума, средно аритметично, минимален/максимален елемент. 90 100 190
Стандартен клас string. Вход и изход.
4-5 Румен Руменов Данговски Плевен 6 Структурите като параметри на функции. 90 100 190
Операции с обекти от клас string.
6 Христиан Тихомиров Христов Русе 6 Структури. Деклариране. Достъп до елементите. 100 90 190
Координатна система. Разстояние между две точки. Определяне положението на точки в равнината. Общи точки между правоъгълници.
7 Стилиян Николаев Емануилов Шумен 6 Операции с обекти от клас string. 95 90 185
Различни видове обхождания на двумерни масиви.
8-9 Любомир Любчов Янчев София 6 Координатна система. Разстояние между две точки. Определяне положението на точки в равнината. Общи точки между правоъгълници. 80 100 180
Масиви. Двумерни масиви. Въвеждане и извеждане на двумерни масиви.
8-9 Ивелин Свиленов Рачев Русе 6 Различни видове обхождания на двумерни масиви. 80 100 180
Операции с обекти от клас string.
10 Стефан Веселинов Иванов Плевен 6 Понятие за сложност на алгоритъм. 100 50 150
Масиви. Двумерни масиви. Въвеждане и извеждане на двумерни масиви.
11 Калина Здравкова Китова Русе 4 Понятие за сложност на алгоритъм. 50 0 50
Различни видове обхождания на двумерни масиви.
12-14 Васил Ивов Атанасов Русе 4 Различни видове обхождания на двумерни масиви. 0 40 40
Координатна система. Разстояние между две точки. Определяне положението на точки в равнината. Общи точки между правоъгълници.
12-14 Владислав Ивайлов Иванов Русе 5 Масив от структури. Сортиране на масив от структури спрямо дадено поле. 40 0 40
Понятие за сложност на алгоритъм.
12-14 Денислав Цанков Големанов Русе 5 Координатна система. Разстояние между две точки. Определяне положението на точки в равнината. Общи точки между правоъгълници. 0 40 40
Приложение на двумерните масиви - търсене на елемент, сума, средно аритметично, минимален/максимален елемент.