РАЗШИРЕНИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ ПО ИНФОРМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА
График за провеждане на контролните състезания на разширените национални отбори
Старша възраст
Контролно състезание №1 29.04.2008 VІІ НШИ, Габрово
Контролно състезание №2 14.06.2008 Пролетен турнир, Пловдив
Контролно състезание №3 15.06.2008 Пролетен турнир, Пловдив
Контролно състезание №4 30.06.2008 VІІІ НШИ, Русе
Контролно състезание №5 02.07.2008 VІІІ НШИ, Русе
Младша възраст
Контролно състезание №1 29.04.2008 VІІ НШИ, Габрово
Контролно състезание №2 14.06.2008 Пролетен турнир, Пловдив
Контролно състезание №3 30.06.2008 VІІІ НШИ, Русе
Контролно състезание №4 02.07.2008 VІІІ НШИ, Русе