Ранглиста на състезателите от 3 клас
Място Име Град Школа/училище Общо Шумен 2007 ЗМС 2008 НОИ 2 Пловдив 2008
1 Димитър Николаев Карев Хасково СОУ "Св. Паисий Хилендарски" 110     110 0
2 Илиян Йорданов Йорданов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 100       100
3 Иван Георгиев Станев София СОУ "Георги Караславов" 20 20     0
4 Евгени Азиз Ахмадзай София СОУ "Георги Караславов" 0 0