Ранглиста на състезателите от 4 клас
Място Име Град Школа/училище Общо Шумен 2007 ЗМС 2008 НОИ 2 НОИ 3 Пловдив 2008
1 Антон Детелинов Чернев Шумен Школа А&Б, ОУ "Димитър Благоев" 550 150   200 100 100
2 Пламен Боянов Комитов Ямбол НУ "Кирил и Методий" 460     190 250 20
3 Димитър Радославов Линов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 260   160     100
4 Мария Недялкова Бакалова Хасково ОУ "Христо Смирненски" 235   25 110   100
5 Йосиф Якуб Рахия София СОУ "Георги Караславов" 135 35   100   0
6 Добрик Георгиев Георгиев Хасково НУ "Христо Ботев" 130     100   30
7 Диляна Антонова Младенова Варна МГ "Д-р Петър Берон" 100         100
8 Денис Славейков Бонев Русе ЦУТНТ 70   70      
9 Калина Здравкова Китова Русе ЦУТНТ, ОУ "Любен Каравелов" 55   55 0    
10 Васил Ивов Атанасов Русе ЦУТНТ, СОУЕЕ 40   10 30   0
11-12 Кристиян Николаев Тасин София СОУ "Георги Караславов" 0 0        
11-12 Мария Юлиянова Филипова Хасково   0   0