Ранглиста на състезателите от 6 клас
Място Име Град Школа/училище Общо Шумен 2007 ЗМС 2008 НОИ 2 НОИ 3 НЛШ Габрово Пловдив 2008
1 Христиан Тихомиров Христов Русе ЦУТНТ, МГ "Баба Тонка" 1130 210 200 150 270 0 300
2 Елица Огнянова Банкова Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 1080 110 170 220 280 0 300
3 Валерия Цанкова Станева Варна МГ "Д-р Петър Берон" 1020 150 110 270 210 0 280
4 Стилиян Николаев Емануилов Шумен Школа А&Б, ПМГ "Нанчо Попович" 950 80 130 240 270 0 230
5 Ивелин Свиленов Рачев Русе ЦУТНТ, МГ "Баба Тонка" 780 100 120 190 160 0 210
6 Стефан Веселинов Иванов Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 720 80   130 210   300
7 Румен Руменов Данговски Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 710 100   160 150   300
8 Атанас Николов Каишев Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 670 60 30 100 220   260
9 Камен Станиславов Брестнички София СМГ "Паисий Хилендарски" 600 110 90 130 170 -100 200
10 Тодор Тодоров Хлебаров Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 570 50 100 140 70   210
11 Даниел Петев Дакев Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 560 60 120 130 130   120
12-13 Виктор Ангелов Механджийски Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 540 150 50 130 100 -100 210
12-13 Кристиян Руменов Кирилов Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 540 30   180 130   200
14 Трайко Цветанов Динев София СМГ "Паисий Хилендарски" 520 60   100 220   140
15 Мартина Стоянова Коцева Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 510 80 30 150 110   140
16 Момчил Павлинов Пейчев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 480 190   140[1] 80[2] 0 70[3]
17 Пламен Илиев Илиев Шумен Школа А&Б, ПМГ "Нанчо Попович" 470 50 70 120 70   160
18 Росен Красимиров Тодоров Шумен Школа А&Б, ПМГ "Нанчо Попович" 420 70 30 100 120   100
19 Янита Валтерова Докова Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 320 70 0 130 120    
20-21 Иван Тодоров Петров Плевен ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" 290 70   140 80    
20-21 Любомир Любчов Янчев София СОУ "Георги Караславов" 290 50 10 100 100   30
22-23 Александър Сивков Марков София Училище при посолството на Русия 190 70 30 0     90
22-23 Радостин Иванов Стоянов Ямбол МГ "Атанас Радев" 190     40     150
23 Димитър Николаев Шандурков Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 180 80 10       90
24-25 Здравко Иванов Иванов Ямбол МГ "Атанас Радев" 150     0     150
24-25 Калоян Манолов София СМГ "Паисий Хилендарски" 150           150
26 Йордан Тодоров Атанасов Шумен Школа А&Б, ПМГ "Нанчо Попович" 80 0 0 10     70
27 Петър Божидаров Пенков София СМГ "Паисий Хилендарски" 70 70          
28 Валентина Илиянова Кулева Шумен Школа А&Б, СОУ "Йоан Екзарх Български" 60 60 0        
29 Ангел Венелинов Ангелов Шумен Школа А&Б, СОУ "Йоан Екзарх Български" 50 50         0
30 Юлия Пламенова Милова Плевен МГ "Гео Милев" 30 30          
31 Симеон Леонидов Ангелов София СМГ "Паисий Хилендарски" 10     10      
32-39 Александър Петров Петров Добрич ПМГ "Иван Вазов" 0     0      
32-39 Ивайло Станиславов Станков София СМГ "Паисий Хилендарски" 0     0      
32-39 Калоян Руменов Попстоянов София СМГ "Паисий Хилендарски" 0     0      
32-39 Михаил Пламенов Добрев Шумен Школа А&Б, СОУ "Йоан Екзарх Български" 0 0          
32-39 Михаил Пламенов Милев Шумен Школа А&Б, СОУ "Йоан Екзарх Български" 0           0
32-39 Никола Тошков Тошев София СМГ "Паисий Хилендарски" 0     0      
32-39 Николай Александров Лимонов София СМГ "Паисий Хилендарски" 0     0      
32-39 Преслава Ивайлова Георгиева Варна МГ "Д-р Петър Берон" 0   0        

[1]
Мл. Манев:
Участвал в група C
[2]
Мл. Манев:
Участвал в група C
[3]
Мл. Манев:
Участвал в група C