НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА, БРГАС, 20.09.-27.09.2008 г.
КОНТРОЛНО СЪСТЕЗАНИЕ № 2, 25.09.2008, 7 клас
Име град име папка barrel ball общо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 общо
1 Валерия Цанкова Станева Варна VCS 10 0 5 0 0 0 0 0 10 10 35 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 50 85
2 Ивелин Свиленов Рачев Русе ISR 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
3 Камен Станиславов Брестнишки София KSB 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
4 Любомир Любчов Янчев София LLY                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Момчил Павлинов Пейчев Варна MPP 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 200
6 Пламен Илиев Илиев Шумен PII 10 10 10 10 0 10 10 0 10 10 80                     0 80
7 Росен Красимиров Тодоров Шумен RKT 0 5 0 0 0 0 0 0 10 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
8 Стилиян Николаев Емануилов Шумен SNE 10 5 5 0 5 10 5 5 5 5 55 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 45 100
9 Трайко Цветанов Динев София TCD 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10 Христиан Тихомиров Христов Русе HTH 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 160