XXVIII Зимни математически състезания - 6-8.02.2009 г - Варна
Протокол от състезанието по информатика за група B ( 9-10 клас )
име град у-ще клас Login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 inter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sqsum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 king общо
1 Георги Юлиянов Гюрчев Русе ЦУТНТ  10 Rs_B_01 e e e e e e e e e e e e e e e 4 e e e 4 e e e e e 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 x x x x x x x 30 138
2 Димитър Христов Христов София СМГ "Паисий Хилендарски" 10 Sfs_B_02 e e e e e e e e t e e e e e e e e e e e e e e e 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 t t t t t t t t 20 124
3 Виктор Станиславов Стайков Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 Sh_B_04 e e e e e e e e x e e e e e 4 4 e e e 4 e e e t e 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 112
4-5 Йордан Веселинов Вълев  Варна МГ "Д-р. Петър Берон" 10 Vn_B_01 e e e e e e e e e e 4 4 4 4 4 4 e e e 4 e e e e e 28 10 10 10 10 10 10 10 10 t t 80 - - - - - - - - - - 0 108
4-5 Александър Миленов Гьорев Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 9 Pd_B_04 x x x x x x x x x x x x x x 4 x 4 x x x x x x x x 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 108
6 Николай Владимиров Йорданов Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 10 Gb_B_01 e e e e e e e t t e x x e e t e t e t e t e e 4 t 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 104
7-9 Христо Живков Маринов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 Sh_B_01 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 104
7-9 Александрина Атанасова Стоянова Варна МГ "Д-р. Петър Берон" 9 Vn_B_03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 10 10 x 10 10 x 10 10 10 80 10 10 t t t t t t t t 20 100
7-9 Димитър Методиев Димитров  Благоевград ПМГ ”Акад. С. Корольов” 9 Bg_B_01 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 100
10 Симона Станиславова Бояджийска Варна МГ "Д-р. Петър Берон" 9 Vn_B_04 t t t t t t t t t t t t t t t t 4 t t t t t t t x 4 10 10 10 10 10 10 10 10 t 10 90 x x x x x x x x x x 0 94
11 Емануел Огнянов Мартинов Плевен МГ "Гео Милев" 10 Pn_B_01 t t t t t t t t t t t t t t t 4 4 4 t t t t t t x 12 10 x 10 10 x 10 10 x 10 x 60 10 10 t t t t t t t t 20 92
12-13 Йордан Милков Костадинов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 Sh_B_03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 x 10 10 10 10 10 90 - - - - - - - - - - 0 90
12-13 Венелин Ивайлов Иванов Шумен ПМГ "Ив. Вазов" 9 Sh_B_07 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 0 10 10 10 10 x 10 10 10 10 10 90 - - - - - - - - - - 0 90
14-15 Павел Христов Пенев В. Търново ПМГ "Васил Друмев" 10 Vt_B_04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 10 x 10 t 10 80 - - - - - - - - - - 0 80
14-15 Мартин Бисеров Пенков Плевен МГ "Гео Милев" 10 Pn_B_04 t t t t t t t e e t t t t t t t t t t t t t t t e 0 10 10 10 x 10 x x x 10 10 60 10 10 x x x x x x x x 20 80
16 Никола Киряков Таушанов В. Търново ПМГ "Васил Друмев" 10 Vt_B_03 t t t t t t t t t t x x t t 4 t e e t t t t t t t 4 10 x 10 10 x 10 10 10 10 t 70 x t t t t t t t t t 0 74
17 Никола Георгиев Клинкачев София СМГ "Паисий Хилендарски" 10 Sfs_B_01 e e e e e e e e e e x x x x 4 4 4 e 4 4 e e e e e 20 10 x 10 x x 10 x 10 10 x 50 - - - - - - - - - - 0 70
18 Филип Христов Узунов Варна МГ "Д-р. Петър Берон" 9 Vn_B_02 e e e e e e e t t e x x e e 4 x 4 e e t t t e e t 8 10 x 10 x x 10 x 10 10 x 50 10 x x x x x x x x x 10 68
19 Георги  Стефанов Гърдев В. Търново ПМГ "Васил Друмев" 10 Vt_B_01 e x e x e e x x x e e x e e e x 4 x x x e x x x x 4 10 10 x 10 10 x x x 10 10 60 x x x t t t t t t t 0 64
20-21 Иван Миленов Чамурджиев В. Търново ПМГ "Васил Друмев" 10 Vt_B_02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 x 10 10 x 10 10 10 t t 60 - - - - - - - - - - 0 60
20-21 Ина Иванова Андреева Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"  10 Gb_B_02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 10 10 x 10 10 x 10 x x 60 - - - - - - - - - - 0 60
22-24 Николай  Александров  Маринов Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 10 Pd_B_02 e e e e e e e e e e x x e e t t 4 t t t e e e x 4 8 10 x 10 x x 10 x 10 10 x 50 x x x x x x x x x x 0 58
22-24 Борислав Веселинов Георгиев Русе ЦУТНТ  11 Rs_B_02 t t t t t t t t t t t t t t t t 4 t t t t t t t 4 8 10 x 10 x x 10 x 10 10 x 50 x x x x x x x x x x 0 58
22-24 Делян Георгиев Димитров Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 9 Sh_B_06 e e e e e e e e e e x x e e 4 x e e e x e e e e e 4 10 x 10 x x x x 10 10 10 50 - - - - - - - - - - 0 54
25 Йордан  Николов Чапъров Ямбол МГ "Атанас Радев" 9 Qb_B_01 e t e x e e x t t e e x e e e t e x 4 t e t x x t 4 10 x x 10 x 10 x 10 x 10 50 x t t t t t t t t t 0 54
26 Мартин Стойков Михов Ст. Загора ПМГ "Гео Милев" 9 Sz_B_01 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 4 4 10 10 x x 10 x x x t t 30 10 10 t t t t t t t t 20 54
27 Ясен Здравков Трифонов  Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 9 Pd_B_03 t t t t t t t t t t t t t t 4 t e t e t t t t t t 4 10 10 x x 10 x x x 10 x 40 x x t t t t t t t t 0 44
28 Свилен Янков Андонов Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 10 Bs_B_02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 x x x 10 x 10 x x x 10 30 10 e e e e e e e e e 10 40
29 Атанас Добромиров Добрев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 9 Sh_B_05 e e e e e e e e e e e 4 e e e 4 t e 4 4 e e e e 4 20 x x x 10 x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x 10 40
30 Ангел Василев Николов София НПМГ "Акад. Л. Чакалов" 10 Sfnp_B_01 e e e e e e e e e 4 4 4 4 4 t t e e e t e e e e e 20 10 x x x x x x x x x 10 x x x x x x x x x x 0 30
31-34 Катерина Красимирова Велчева Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 10 Sh_B_02 e e e e e e e e e e 4 4 e e t t e e e t e e e e e 8 x 10 x 10 x x x x x x 20 x x x x x x x x x x 0 28
31-34 Мирослав Красимиров Крамолински Плевен МГ "Гео Милев" 10 Pn_B_02 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 0 x x x 10 x x x x t t 10 x x x x x x x x x x 0 10
31-34 Кристиан  Дойчинов Ташков Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 10 Pd_B_01 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 0 x 10 x x x x x x x x 10 x x x x x x x x x x 0 10
31-34 Калоян Димитров Георгиев Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 10 Bs_B_01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 x x x 10 x x x x x x 10 x x x x x x x x x x 0 10
35-36 Петър Владимиров Цоков София НПМГ "Акад. Л. Чакалов" 10 Sfnp_B_02 e e e e e e e e e e x x x e e e e e e e e e e e e 0 x x x 10 x x x x x x 10 x x x x x x x x x x 0 10
35-36 Момчил Мариянов Петков Плевен МГ "Гео Милев" 10 Pn_B_03 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4 4 e e e e e e e e e e 0 x x x x x x x x x x 0 4
37 Ралица Красимирова Гуджева Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 10 Gb_B_03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 e e e e e e e e e e 0 x x x x x x x x x x 0 0
Председател: 
доц. д-р Красимир Манев
Членове:
ст. ас. Галина Момчева
доц. д-р Каталина Григорова
н. с. Емил Келеведжиев
гл. aс. Пламенка Христова
проф. дмн Стоян Капралов
ст. ас. Младен Манев
Павлин Пеев