XXVIII Зимни математически състезания - 6-8.02.2009 г - Варна
Протокол от състезанието по информатика за група C ( 7-8 клас )
име град у-ще клас Login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cube 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 valley 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 divcnt общо
1 Симо Тонев Илиев Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 8 Pd_C_04 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 x 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 190
2 Георги Николаев Георгиев София СМГ "Паисий Хилендарски" 8 Sfs_C_03 x 10 x x x 10 10 10 10 10 60 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 160
3 Калина Христова Петрова Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 8 Pd_C_01 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 x x x x x x 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 140
4 Христо Цветанов Стоянов София СМГ "Паисий Хилендарски" 6 Sfs_C_05 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 t t t t t t t 30 130
5-8 Христиан Тихомиров Христов Русе ЦУТНТ  7 Rs_C_01 - - - - - - - - - - 0 10 x x x x x x x x 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 120
5-8 Слави Георгиев Георгиев Русе ЦУТНТ  8 Rs_C_02 x x x x x x x x x x 0 10 x x x x x x x x 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 120
5-8 Симеон Иванов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 8 Sh_C_01 x x x x x x x 10 10 x 20 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 120
5-8 Момчил Павлинов Пейчев Варна МГ "Д-р. Петър Берон" 7 Vn_C_02 x 10 x x x x x x x x 10 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 120
9-10 Росен Иванов Желев Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 8 Pd_C_02 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 110
9-10 Валерия Цанкова Станева Варна МГ "Д-р. Петър Берон" 7 Vn_C_03 t t x t x x t x x x 0 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 110
11-13 Даниел Петев Дакев Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 7 Pn_C_04 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
11-13 Мартина Стоянова Коцева Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 7 Pn_C_05 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
11-13 Ивайло Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 8 Sh_C_02 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x t t t 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100
14-15 Кирил Христов Кафадаров Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 8 Pd_C_03 x 10 x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 t t t t t t 40 60
14-15 Ивелин Свиленов Рачев Русе ЦУТНТ  7 Rs_C_03 e e e e e e e e e e 0 x 10 10 10 x x x x t t 30 10 10 10 t t t t t t t 30 60
16-17 Елица Огнянова Банкова Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 7 Pn_C_01 x x x x x x x 10 x x 10 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 t e e e e e e 30 50
16-17 Кристиан Андреев Щърков Варна МГ "Д-р. Петър Берон" 8 Vn_C_01 x 10 e x 10 x x x e e 20 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 t t t t t t t 30 50
18-19 Румен Руменов Данговски Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 7 Pn_C_02 x x x x x x x x x x 0 10 x x t x x x t t t 10 10 10 10 t t t t t t t 30 40
18-19 Аксел Адем Хълми Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 8 Sh_C_08 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x 10 10 10 10 10 t t t t t t t 30 40
20-27 Красимир Пламенов Петров Благоевград ПМГ ”Акад. С. Корольов” 8 Bg_C_01 e t e e e e e t e e 0 x x x x x x x t t t 0 10 10 10 t t t t t t t 30 30
20-27 Стефан Веселинов Иванов Плевен МГ "Гео Милев", ЦУТНТ 7 Pn_C_03 x x x x x x x x x x 0 t t t t t t t t t t 0 10 10 10 t t t t t t t 30 30
20-27 Радостин Иванов Стоянов Ямбол МГ "Атанас Радев" 7 Qb_C_01 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x e 0 10 10 10 t t t t t t t 30 30
20-27 Здравко Иванов Иванов Ямбол МГ "Атанас Радев" 7 Qb_C_02 x x x x x x x x x x 0 x e e e e e e e e e 0 10 10 10 t t t t t t t 30 30
20-27 Стилиян Николаев Емануилов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 7 Sh_C_04 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 t t t t t t t 30 30
20-27 Пламен Илиев Илиев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 7 Sh_C_05 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 t t t t t t t 30 30
20-27 Росен Красимиров Тодоров Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 7 Sh_C_06 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 t t t t t t t 30 30
20-27 Йордан Тодоров Атанасов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 8 Sh_C_07 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 t t t t t t t 30 30
28-29 Любомир Любчов Янчев София 27 СОУ "Г. Караславов" 7 Sfs_C_04 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x 10 10 10 x x t t t t t t t 10 20
28-29 Явор Жулиенов Станков Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 8 Sh_C_03 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 x x x x x x x x 20 20
30 Трайко Цветанов Динев София СМГ "Паисий Хилендарски" 7 Sfs_C_02 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 10 x x x t t t t t t 10 10
31-35 Александър Николаев Арамов Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 8 Gb_C_01 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x 0 x x x t t t t t t t 0 0
31-35 Димитър Николаев Шандурков Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 7 Gb_C_02 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 x x x t t t t t t t 0 0
31-35 Камен Станиславов Бреснички София СМГ "Паисий Хилендарски" 7 Sf27_C_01 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x t 0 x x x x x x x x x x 0 0
31-35 Димитър Маринов Вулджев София НПМГ "Акад. Л. Чакалов" 8 Sfnp_C_01 e e e e e e e e e e 0 e e e e e e e e e e 0 x x x t t t t t t t 0 0
31-35 Никола Ясенов Божинов София СМГ "Паисий Хилендарски" 8 Sfs_C_01 e e e e e e e e e e 0 x x x x x x x x x x 0 x x x e e e e e e e 0 0
Председател: 
доц. д-р Красимир Манев
Членове:
ст. ас. Галина Момчева
доц. д-р Каталина Григорова
н. с. Емил Келеведжиев
гл. aс. Пламенка Христова
проф. дмн Стоян Капралов
ст. ас. Младен Манев
Павлин Пеев