XXVIII Зимни математически състезания - 6-8.02.2009 г - Варна
Протокол от състезанието по информатика за група D ( 6 клас )
име град у-ще клас Login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 box 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 shisho общо
1 Герасим Петров Велчев Варна МГ "Д-р. Петър Берон" 6 Vn_D_01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 300
2 Иван Петров Тончев София СМГ "Паисий Хилендарски" 6 Sfs_D_02 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 x 10 10 10 x 10 x 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 270
3-4 Петър Тихомиров Петров Плевен МГ "Гео Милев" 6 Pn_D_04 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 x 10 10 10 x 10 x 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 t t 80 250
3-4 Кристиян Людмилов Цъклев София СМГ "Паисий Хилендарски" 6 Sfs_D_03 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 x 10 10 10 x 10 x 10 70 10 10 10 10 10 10 10 10 x x 80 250
5 Любомир Георгиев Пашев  Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 6 Pd_D_01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 t 90 190
6-9 Яна Любомирова Матеева София СМГ "Паисий Хилендарски" 6 Sfs_D_04 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 x 10 10 10 x 10 x 10 70 x x x x x x 10 x t t 10 180
6-9 Владислав Ивайлов Иванов Русе ЦУТНТ  6 Rs_D_01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 x x 80 180
6-9 Боян Тихомиров Йотов Плевен МГ "Гео Милев" 6 Pn_D_02 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 e e e e e e e e e e 0 10 10 10 10 10 10 10 10 t t 80 180
6-9 Анна Бориславова Войнова Трявна СОУ "П. Р. Славейков" 6 Tv_D_01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 t t 80 180
10 Николай Тихомиров Йотов Плевен МГ "Гео Милев" 6 Pn_D_03 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 x 10 x 10 x x x 10 50 t e e e e e 10 e t t 10 160
11 Александър Илиев Браянов София СМГ "Паисий Хилендарски" 6 Sfs_D_01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 x 10 10 10 x x x x 50 x x x x x x x x x x 0 150
12-14 Атанас Илиянов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 6 Sh_D_01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x e e 0 100
12-14 Виктор Пламенов Консулов Варна МГ "Д-р. Петър Берон" 6 Vn_D_02 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 100
12-14 Станислав Александров Тодоров Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 6 Gb_D_01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x t t 0 100
15 Николай Стойнов Стойнов Хасково ОУ „Шандор Петьофи” 6 Hv_D_02 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 e e 80 80
16 Божин Ичев Кацарски Плевен МГ "Гео Милев" 6 Pn_D_01 10 x x x x x x x x x 10 e e e e e e e e e e 0 x x x x x x 10 x t t 10 20
17 Димитър Венков Митев Хасково ОУ „Шандор Петьофи” 6 Hv_D_01 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 10 x x x x x x x x x 10 10
18-19 Грациела Красимирова Костова Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 6 Sh_D_02 x x x x x x x x x x 0 t t t t t t t t t t 0 x e x x x x x x x e 0 0
18-19 Анелия Красимирова Костова Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 6 Sh_D_03 e e e e e e e e e e 0 - - - - - - - - - - 0 e e e e e e e e e e 0 0
Председател: 
доц. д-р Красимир Манев
Членове:
ст. ас. Галина Момчева
доц. д-р Каталина Григорова
н. с. Емил Келеведжиев
гл. aс. Пламенка Христова
проф. дмн Стоян Капралов
ст. ас. Младен Манев
Павлин Пеев