НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО ИНФОРМАТИКА, ХАСКОВО, 21.02.-28.02.2009 г.
КОНТРОЛНО СЪСТЕЗАНИЕ № 1, 23.02.2009, група AX
  име Общо circus общо lazy общо compression общо
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Иван Тодоров Тодоров 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x 10 x x x x 10 sg sg sg sg sg sg sg sg sg sg 0
2 Николай Стефчов Костов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 t t t t t 50
3 Николай Георгиев Русев 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 t t t t t 50
4 Александър Желязков Коджабашев 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 x 10 10 x x 10 x 60 x x x x x t t t t t 0
5 Григор Павлов Лечев 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ce ce ce ce ce ce ce ce ce ce 0 10 10 10 t t t t t t t 30
6 Стефан Димитров Маринов 50 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 10 10 10 10 10 t t t t t 50
7 Ивайло Александров Караманолев 0 9 9 9 9 9 9 0 0 0 9 64,61539 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 t t t t t 50
8 Даниел Бисер Балчев 150 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100                     0 10 10 10 10 10 t t t t t 50
9 Камен Николаев Стойков 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 x 10 x x 10 x x x x 30 10 10 10 10 10 t t t t t 50
10 Михаил Николаев Карев 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x 0 x x x x x 10 10 10 10 10 50
11 Радослав Георгиев Митев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0
12 Валентин Стайков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 x x x x t t t t t t 0
13 Емил Николов 95,38462 0 0 0 0 0 8 0 9 9 8 35,38462 10 x x x x x x x x x 10 x x x x x 10 10 10 10 10 50