ПРОТОКОЛ
за лауреати от Националния кръг на олимпиадата по информатика
Русе, 01-03.05.2009 г.
име град училище клас оценка
1 Момчил Славчев Томов Плевен МГ "Гео Милев" 12 Отличен   6
2 Иван Тодоров Тодоров Бургас ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 12 Отличен   6
3 Момчил Иванов Иванов Шумен ПМГ "Н. Попович", Школа А&Б 12 Отличен   6
4 Стефан Йорданов Аврамов В. Търново ПМГ "Васил Друмев" 12 Отличен   6
5 Борис Тодоров Пелтеков София СМГ 12 Отличен   6
6 Иван Вергилиев Георгиев Плевен МГ "Гео Милев" 12 Отличен   6
7 Станислав Запрянов Манилов София СМГ 12 Отличен   6
8 Йордан Иванов Диков Варна МГ 12 Отличен   6
Комисия:
Председател: н.с. I ст. Емил Келеведжиев ……...…………………
проф. дмн Стоян Капралов ……...…………………
доц. д-р Каталина Григорова ……...…………………
гл. ас. Пламенка Христова ……...…………………
гл. ас. Бисерка Йовчева ……...…………………
ст. ас. Младен Манев ……...…………………
Руско Шиков ……...…………………
Павлин Пеев ……...…………………