ОЦЕНКИ
 от Националния кръг на XXV Национална олимпиада по информатика
Русе, 01 – 03.05.2009 г.
Група B
място име град училище клас оценки
1 Тодор Сивков Марков София СМГ "Паисий Хилендарски" 9 Отличен 6
2 Димитър Христов Христов София СМГ "Паисий Хилендарски" 10 Отличен 6
3 Владислав Валериев Харалампиев София СМГ "Паисий Хилендарски" 9 Отличен 6
4 Йордан Николов Чапъров Ямбол МГ "Атанас Радев" 9 Отличен 5.90
5 Александър Миленов Гьорев Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 9 Отличен 5.80
6 Георги Юлиянов Гюрчев Русе МГ "Баба Тонка" 10 Отличен 5.70
7 Николай Владимиров Йорданов Габрово ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев" 10 Отличен 5.50
8 Христо Живков Маринов Шумен ПМГ "Н. Попович", Школа А&Б 10 Отличен 5.50
9 Филип Христов Узунов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 9
 10-11 Делян Георгиев Димитров Шумен ПМГ "Н. Попович", Школа А&Б 9
 10-11 Мартин Бисеров Пенков Плевен МГ "Гео Милев" 10
12 Емануел Огнянов Мартинов Плевен МГ "Гео Милев" 10
13 Катерина Красимирова Велчева Шумен ПМГ "Н. Попович", Школа А&Б 10
14 Пламен Георгиев Иванов София НПМГ „Акад. Л. Чакалов” 9
15 Виктор Красенов Иванов Разград ПМГ "Акад. Н. Обрешков" 10
16 Момчил Марианов Петков Плевен МГ "Гео Милев" 10
17 Мартин Стойков Михов Стара Загора ПМГ "Гео Милев" 9
18 Кристиан Дойчинов Ташков Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 10
19 Мирослав Петков Жеков Димитровград ПМГ "Иван Вазов" 10
Комисия:
Председател: н.с. I ст. Емил Келеведжиев ………………...………..
проф. дмн Стоян Капралов ………………...………..
доц. д-р Каталина Григорова ………………...………..
гл. ас. Пламенка Христова ………………...………..
гл. ас. Бисерка Йовчева ………………...………..
ст. ас. Младен Манев ………………...………..
Руско Шиков ………………...………..
Павлин Пеев ………………...………..