ОЦЕНКИ
 от Националния кръг на XXV Национална олимпиада по информатика
Русе, 01 – 03.05.2009 г.
Група C
място име град училище клас оценки
1 Симеон Иванов Иванов Шумен ПМГ "Н. Попович", Школа А&Б 8 Отличен 6.00
2 Калина Христова Петрова Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 8 Отличен 6.00
3 Момчил Павлинов Пейчев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 7 Отличен 6.00
4 Росен Иванов Желев Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 8 Отличен 6.00
5 Кирил Христов Кафадаров Пловдив ОМГ "Акад. К. Попов" 8 Отличен 6.00
6 Георги Николаев Георгиев София СМГ "Паисий Хилендарски" 8 Отличен 6.00
7 Радослав Боянов Комитов Ямбол МГ "Атанас Радев" 8 Отличен 6.00
8 Ивайло Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Н. Попович", Школа А&Б 8 Отличен 6.00
9 Никола Ясенов Божинов София СМГ "Паисий Хилендарски" 8 Отличен 6.00
10 Валерия Цанкова Станева Варна МГ "Д-р Петър Берон" 7 Отличен 6.00
11 Румен Руменов Данговски Плевен МГ "Гео Милев" 7 Отличен 6.00
 12-13 Иван Петров Тончев София СМГ "Паисий Хилендарски" 6 Отличен 5.90
 12-13 Христо Цветанов Стоянов София СМГ "Паисий Хилендарски" 6 Отличен 5.90
14 Стефан Веселинов Иванов Плевен МГ "Гео Милев" 7 Отличен 5.90
15 Ивайло Валериев Хартарски София СМГ "Паисий Хилендарски" 8 Отличен 5.90
16 Христиан Тихомиров Христов Русе МГ "Баба Тонка" 7 Отличен 5.80
17 Ивелин Свиленов Рачев Русе МГ "Баба Тонка" 7 Отличен 5.60
18 Елица Огнянова Банкова Плевен МГ "Гео Милев" 7 Отличен 5.50
19 Даниел Петев Дакев Плевен МГ "Гео Милев" 7
20 Кристиян Людмилов Цъклев София СМГ "Паисий Хилендарски" 6
Комисия:
Председател: н.с. I ст. Емил Келеведжиев ………………...………..
проф. дмн Стоян Капралов ………………...………..
доц. д-р Каталина Григорова ………………...………..
гл. ас. Пламенка Христова ………………...………..
гл. ас. Бисерка Йовчева ………………...………..
ст. ас. Младен Манев ………………...………..
Руско Шиков ………………...………..
Павлин Пеев ………………...………..