ОЦЕНКИ
 от Националния кръг на XXV Национална олимпиада по информатика
Русе, 01 – 03.05.2009 г.
Група D
място име град училище клас оценки
1 Герасим Петров Велчев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 6 Отличен 6.00
2 Александър Илиев Браянов София СМГ "Паисий Хиленарски" 6 Отличен 6.00
3 Любомир Георгиев Пашев Пловдив ОМГ "Акад. К.Попов" 6 Отличен 6.00
4 Александър Игнатов Монев София СМГ "Паисий Хиленарски" 6 Отличен 5.90
5 Петър Тихомиров Петров Плевен МГ "Гео Милев" 6 Отличен 5.90
6 Иван Божидаров Игнатов София СМГ "Паисий Хиленарски" 6 Отличен 5.80
7 Николай Стойнов Стойнов Хасково ОУ "Шандор Петьофи"
ШСИ към ПМГ "Акад. Б. Петканчин"
6 Отличен 5.80
8 Тома Тихомиров Петков Габрово ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев" 6 Отличен 5.70
9 Камен Тошков Кънчев Ямбол МГ "Атанас Радев" 6 Отличен 5.50
10 Николай Тихомиров Йотов Плевен МГ "Гео Милев" 6 Отличен 5.50
11 Светлин Христов Серафимов Пловдив ОМГ "Акад. К.Попов" 6 Отличен 5.50
12 Станислав Александров Тодоров Габрово ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев" 6 Отличен 5.50
13 Борис Светославов Стефанов Плевен МГ "Гео Милев" 6
14 Владислав Ивайлов Иванов Русе СОУ "Възраждане" 6
15 Божин Ичев Кацарски Плевен МГ "Гео Милев" 6
16 Боян Тихомиров Йотов Плевен МГ "Гео Милев" 6
17 Димитър Венков Митев Хасково ОУ "Шандор Петьофи"
ШСИ към ПМГ "Акад. Б. Петканчин"
6
Комисия:
Председател: н.с. I ст. Емил Келеведжиев ………………...………..
проф. дмн Стоян Капралов ………………...………..
доц. д-р Каталина Григорова ………………...………..
гл. ас. Пламенка Христова ………………...………..
гл. ас. Бисерка Йовчева ………………...………..
ст. ас. Младен Манев ………………...………..
Руско Шиков ………………...………..
Павлин Пеев ………………...………..