ОЦЕНКИ
 от Националния кръг на XXV Национална олимпиада по информатика
Русе, 01 – 03.05.2009 г.
Група E
място име град училище клас оценки
1-2 Иво Даниел Дилов София СМГ 5 Отличен 6.00
1-2 Пламен Боянов Комитов Ямбол МГ "Атанас Радев" 5 Отличен 6.00
3 Добрик Георгиев Георгиев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 5 Отличен 6.00
 4-6  Антон Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 Отличен 6.00
 4-6  Атанас Николаев Андонов Пловдив ОМГ"Акад.К.Попов" 5 Отличен 6.00
 4-6  Христо Веселинов Венев София СМГ 5 Отличен 6.00
7 Илиян Йорданов Йорданов Варна МГ 4 Отличен 5.90
8 Димитър Радославов Линов Варна МГ 5 Отличен 5.80
9 Васил Ивов Атанасов Русе СОУЕЕ 5 Отличен 5.80
10 Василена Красимирова Калудова Варна МГ 5 Отличен 5.70
11 Даниил Десимиров Доцев Плевен МГ "Гео Милев" 5 Отличен 5.70
 12-13 Диляна Антонова Младенова Варна МГ 5 Отличен 5.70
 12-13 Любомир Емилов Цонков Плевен МГ "Гео Милев" 5 Отличен 5.70
 14-15 Валентин Младенов Борисов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 Отличен 5.70
 14-15 Йосиф Якуб Рахия София 27 СОУ „Акад. Георги Караславов” 5 Отличен 5.70
16 Евгени Петков Петков Пловдив ОМГ"Акад.К.Попов" 5 Отличен 5.60
17 Деница Христова Маркова София СМГ 5 Отличен 5.60
18 Даниел Райков Атанасов София СМГ 5 Отличен 5.50
19 Мария Недялкова Бакалова Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 5
20 Любомир Емилов Костов Стара Загора ПМГ "Гео Милев" 5
Комисия:
Председател: н.с. I ст. Емил Келеведжиев ……………..
проф. дмн Стоян Капралов ……………..
доц. д-р Каталина Григорова ……………..
гл. ас. Бисерка Йовчева ……………..
ст. ас. Галина Момчева ……………..
гл. ас. Пламенка Христова ……………..
ст. ас. Младен Манев ……………..
Руско Шиков ……………..
Павлин Пеев ……………..