Резултати първи и втори ден
Група Е
Място Име, презиме, фамилия Login 1 Login 2 zoo unique win E_day1 pool transport cut E_day2 Grand total
1-2 Иво Даниел Дилов Log51016 Log52008 100 100 60 260 100 100 100 300 560
1-2 Пламен Боянов Комитов Log51010 Log52012 90 70 100 260 100 100 100 300 560
3 Добрик Георгиев Георгиев Log51003 Log52002 100 70 100 270 100 70 100 270 540
 4-6  Антон Детелинов Чернев Log51012 Log52014 100 100 70 270 100 50 100 250 520
 4-6  Атанас Николаев Андонов Log51009 Log52011 100 70 70 240 100 100 80 280 520
 4-6  Христо Веселинов Венев Log51008 Log52015 100 100 20 220 100 100 100 300 520
7 Илиян Йорданов Йорданов Log51002 Log52019 100 70 0 170 100 100 100 300 470
8 Димитър Радославов Линов Log51018 Log52001 70 100 0 170 100 90 100 290 460
9 Васил Ивов Атанасов Log51004 Log52000 100 10 20 130 100 100 100 300 430
10 Василена Красимирова Калудова Log51006 Log52018 70 40 50 160 100 50 100 250 410
11 Даниил Десимиров Доцев Log51014 Log52010 100 70 0 170 100 20 100 220 390
 12-13 Диляна Антонова Младенова Log51013 Log52006 100 0 0 100 100 100 80 280 380
 12-13 Любомир Емилов Цонков Log51005 Log52007 30 30 20 80 100 100 100 300 380
 14-15 Валентин Младенов Борисов Log51015 Log52009 100 0 0 100 100 70 100 270 370
 14-15 Йосиф Якуб Рахия Log51001 Log52017 90 0 0 90 100 100 80 280 370
16 Евгени Петков Петков Log51007 Log52003 90 0 0 90 100 70 100 270 360
17 Деница Христова Маркова Log51017 Log52005 100 10 20 130 70 100 40 210 340
18 Даниел Райков Атанасов Log51019 Log52004 0 0 0 0 100 100 100 300 300
19 Мария Недялкова Бакалова Log51000 Log52016 100 0 0 100 0 70 70 140 240
20 Любомир Емилов Костов Log51011 Log52013 20 0 0 20 100 0 100 200 220