НАЦИОНАЛЕН ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА
Ямбол, 12 -14 юни 2009 г.
Класиране на участниците в група D
  Име Град Total Група Клас Училище Login diff line dist
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total
1 Александър Игнатов Монев София 240 D 6 СМГ "Паисий Хилендарски" D008 10 10 x 10 x x e x 10 10 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 t 10 90
2 Герасим Петров Велчев Варна 230 D 6 МГ "Д-р Петър Берон" D014 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x 10 10 10 x x x x 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
3 Петър Тихомиров Петров Плевен 210 D 6 МГ "Гео Милев" D015 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x 10 x 10 10 e x x x e 30 10 10 10 10 10 10 10 t t 10 80
4 Яна Любомирова Матеева София 180 D 6 СМГ "Паисий Хилендарски" D001 10 10 x 10 x x 10 x 10 10 60 x x 10 x 10 x 10 x 10 x 40 10 10 10 10 10 10 10 t t 10 80
5 Камен Тошков Кънчев Ямбол 170 D 6 МГ "Атанас Радев" D011 10 10 e 10 e e 10 e 10 10 60 x 10 x 10 x 10 x x x x 30 10 10 10 10 10 10 10 t t 10 80
6 Николай Тихомиров Йотов Плевен 150 D 6 МГ "Гео Милев" D002 10 10 x 10 x x 10 x 10 10 60 10 x e e e e e e e e 10 10 10 10 10 10 10 10 t e 10 80
7 Владислав Ивайлов Иванов Русе 140 D 6 ЦУТНТ - СОУ "Възраждане" D006 x x x 10 x x x x 10 10 30 x 10 x 10 x 10 x x x x 30 10 10 10 10 10 10 10 e e 10 80
8 Николай Стойнов Стойнов Хасково 120 D 6 ОУ "Шандор Петьофи" D005 x x x x x x x x x x 0 x 10 x 10 10 10 x x x x 40 10 10 10 10 10 10 10 e e 10 80
9 Светлин Христов Серафимов Пловдив 100 D 6 ОМГ "Акад. К. Попов" D003 x x x x x x x x x x 0 x 10 x 10 x 10 x x x x 30 10 10 10 x 10 10 10 t e 10 70
10 Боян Тихомиров Йотов Плевен 100 D 6 МГ "Гео Милев" D009 e e e e e e e e e e 0 x x x 10 x 10 x x x x 20 10 10 10 10 10 10 10 t t 10 80
11 Любомир Георгиев Пашев Пловдив 100 D 6 ОМГ "Акад. К. Попов" D010 - - - - - - - - - - 0 x 10 x 10 x 10 x x x x 30 10 10 10 10 10 10 10 t e x 70
12 Божин Ичев Кацарски Плевен 90 D 6 МГ "Гео Милев" D007 10 10 e 10 e e 10 e 10 10 60 x 10 x 10 x 10 x x x x 30 x x x x x x x x t x 0
13 Александър Илиев Браянов София 90 D 6 СМГ "Паисий Хилендарски" D012 - - - - - - - - - - 0 x e e e e 10 e e x e 10 10 10 10 10 10 10 10 t t 10 80
14 Атанас Илиянов Иванов Шумен 60 D 6 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б D004 10 10 e 10 e e e e e e 30 x 10 x 10 x 10 x x x x 30 x x x x x x x x t x 0
15 Анна Бориславова Войнова Трявна 50 D 6 СОУ "Петко Рачев Славейков" D013 x x x x x x x x x x 0 10 10 x 10 10 10 x x x x 50 x x x x x x x x x x 0
16 Александър Романов Апостолов София 20 D 6 143 ОУ D016 x x x x x x x x x x 0 10 x x x 10 x x x x x 20 t t t t t t t t t t 0