НАЦИОНАЛЕН ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА
Ямбол, 12 -14 юни 2009 г.
Класиране на участниците в група B
  Име Град Total Клас Училище Login Squ Flat Even
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total
1 Владислав Валериев Харалампиев София 300 10 СМГ "Паисий Хилендарски" B003 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
2 Александрина Атанасова Стоянова Варна 140 9 МГ "Д-р Петър Берон" B009 100 10 10 t 10 t 10 t t t t 40 t t t t t t t x x x 0
3 Йордан Николов Чапъров Ямбол 130 9 МГ "Атанас Радев" B006 100 10 x e e t e e e e e 10 x 10 x x x x x x 10 x 20
4 Георги Юлиянов Гюрчев Русе 100 10 ЦУТНТ - МГ "Баба Тонка" B036 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - 0
5 Александър Миленов Гьорев Пловдив 50 9 ОМГ "Акад. К. Попов" B013 0 10 10 10 10 t 10 t t t t 50 - - - - - - - - - - 0
5 Благовест Филчев Господинов В. Търново 50 9 ПМГ "Васил Друмев" B024 0 10 10 x x t 10 t t t t 30 x 10 x x x x x x 10 x 20
5 Иво Пламенов Гицов Плевен 50 10 МГ "Гео Милев" B035 0 10 10 x x 10 10 x 10 x x 50 t t t t t t t t t e 0
8 Димитър Методиев Димитров Благоевград 40 9 Школа А&Б, ПМГ "Акад. Сергей Корольов" B002 0 10 10 t 10 t 10 t t t t 40 - - - - - - - - - - 0
8 Николай Александров Маринов Пловдив 40 10 ОМГ "Акад. К. Попов" B004 0 10 x x x x x x x t t 10 x 10 x x x x x x 10 10 30
8 Никола Георгиев Клинкачев София 40 10 СМГ "Паисий Хилендарски" B039 0 x 10 t 10 e 10 t t e e 30 x 10 x x x x x x x x 10
11 Никола Киряков Таушанов В. Търново 31 10 ПМГ "Васил Друмев" B001 1 10 10 x x t 10 t t x t 30 - - - - - - - - - - 0
12 Атанас Добромиров Добрев Шумен 30 9 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б B018 0 10 x x x x 10 x x x x 20 t t t t t t t x 10 x 10
12 Георги Стефанов Георгиев Габрово 30 10 ПМГ "Академик Иван Гюзелев" B020 0 10 10 t x t 10 t t t t 30 - - - - - - - - - - 0
12 Симона Станиславова Бояджийска Варна 30 9 МГ "Д-р Петър Берон" B021 0 10 10 x x t 10 x t x x 30 t t t t t t t t t x 0
12 Здравко Димитров Иванов В. Търново 30 10 ПМГ "Васил Друмев" B023 0 10 10 t x t 10 t t t t 30 - - - - - - - - - - 0
12 Кристиан Дойчинов Ташков Пловдив 30 10 ОМГ "Акад. К. Попов" B034 0 10 10 x x t 10 t t t t 30 - - - - - - - - - - 0
12 Пламен Георгиев Иванов София 30 9 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" B037 0 10 x x x x 10 x x x x 20 e e x x x x x x 10 x 10
18 Александър Венелинов Лазаров Шумен 20 9 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б B007 0 10 10 t x t t t t t t 20 x x x x x x x x x x 0
18 Калоян Димитров Георгиев Бургас 20 10 ПМГ "Акад. Н. Обрешков" B008 0 10 10 t x x t t t t t 20 - - - - - - - - - - 0
18 Венелин Ивайлов Иванов Добрич 20 10 ПМГ "Иван Вазов", Школа А&Б B011 0 10 10 x x t x t t t t 20 x x x x x x x x x x 0
18 Николай Владимиров Йорданов Габрово 20 10 ПМГ "Академик Иван Гюзелев" B012 0 10 10 x x t t t t t t 20 - - - - - - - - - - 0
18 Мартин Бисеров Пенков Плевен 20 10 ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" B014 0 10 x x x x 10 x x t t 20 t t t t t t t t t x 0
18 Павел Христов Пенев В. Търново 20 10 ПМГ "Васил Друмев" B019 0 10 x t x t 10 t t t t 20 - - - - - - - - - - 0
18 Йордан Милков Костадинов Шумен 20 10 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б B025 0 10 x x x x 10 x x x x 20 - - - - - - - - - - 0
18 Мария Иванова Горинова София 20 9 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" B026 0 10 10 t x t x t t t t 20 t t t t t t t x t x 0
18 Георги Георгиев Георгиев Варна 20 9 МГ "Д-р Петър Берон" B027 0 10 10 t x t x t t t t 20 - - - - - - - - - - 0
18 Христо Живков Маринов Шумен 20 10 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б B040 0 10 x x x x 10 x x x x 20 - - - - - - - - - - 0
28 Петър Николаев Буюклиев София 10 9 СМГ "Паисий Хилендарски" B010 0 10 x t x t x t t t t 10 - - - - - - - - - - 0
28 Йордан Веселинов Вълев Варна 10 10 МГ "Д-р Петър Берон" B016 0 x x x 10 t x t t t t 10 - - - - - - - - - - 0
28 Иван Динев Мечков София 10 9 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" B017 0 e e e e e e e e e e 0 x x x x x x x x 10 x 10
31 Виктор Станиславов Стайков Шумен 0 10 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б B005 0 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0
31 Катерина Красимирова Велчева Шумен 0 10 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б B015 0 x x t x t x t t t t 0 - - - - - - - - - - 0
31 Момчил Мариянов Петков Плевен 0 10 ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" B022 0 x x x x t x x x t t 0 - - - - - - - - - - 0
31 Калоян Христов Калудов Ямбол 0 10 МГ "Атанас Радев" B028 0 t t t x t t t t t t 0 e e e e e e e e e e 0
31 Георги Стефанов Гърдев В. Търново 0 10 ПМГ "Васил Друмев" B029 0 x x x x x x t x t t 0 - - - - - - - - - - 0