НАЦИОНАЛЕН ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАТИКА
Ямбол, 12 -14 юни 2009 г.
Класиране на участниците в група Е
  Име Град Точки Клас Училище Login droot printer tri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total
1 Антон Детелинов Чернев Шумен 300 5 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б E001 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
2 Иво Даниел Дилов София 300 5 СМГ "Паисий Хилендарски" E004 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
3 Даниел Райков Атанасов София 300 5 СМГ "Паисий Хилендарски" E010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
4 Илиян Йорданов Йорданов Варна 300 4 МГ "Д-р Петър Берон" E011 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
5 Христо Веселинов Венев София 300 5 СМГ "Паисий Хилендарски" E016 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
6 Добрик Георгиев Георгиев Хасково 250 5 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" E013 x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 e 90 10 10 x 10 10 x x 10 10 10 70
7 Атанас Николаев Андонов Пловдив 200 5 ОМГ "Акад. К. Попов" E005 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - 0
8 Валентин Младенов Борисов Шумен 200 5 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б E017 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0
9 Димитър Радославов Линов Варна 200 5 МГ "Д-р Петър Берон" E025 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 - - - - - - - - - - 0
10 Любомир Емилов Цонков Плевен 200 5 ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" E027 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0
11 Пламен Боянов Комитов Ямбол 190 5 МГ "Атанас Радев" E022 10 10 x 10 10 10 10 10 10 10 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0
12 Мария Недялкова Бакалова Хасково 140 5 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" E019 x 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 10 x x x x x x x x x 10 10 x x 10 x x x x 10 10 40
13 Даниил Десимиров Доцев Плевен 130 5 ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" E021 x x x x 10 x 10 x 10 x 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0
14 Александър Пламенов Шумаков Хасково 120 5 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" E002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x e x x e e x e 0 x x x x x x x x 10 10 20
15 Диляна Антонова Младенова Варна 120 5 МГ "Д-р Петър Берон" E020 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 x x x x x x x x 20 x x x x x x x x x x 0
16 Васил Ивов Атанасов Русе 110 5 ЦУТНТ - СОУЕЕ "Св.К.Философ" E023 10 10 x 10 10 10 10 10 10 10 90 10 x x x x x x x x x 10 x x x 10 x x x x x x 10
17 Никола Руменов Александров Плевен 100 5 ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" E007 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0
18 Кристиан Георгиев Георгиев Пловдив 100 5 ОМГ "Акад. К. Попов" E024 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 e e e e e e e e e e 0 x x x x x x x x x x 0
19 Александър Юлиянов Иванов Шумен 100 5 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б E028 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0
20 Васил Николаев Марков Шумен 80 5 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б E009 10 10 x t x x 10 10 10 10 60 x x 10 x x x x x x 10 20 - - - - - - - - - - 0
21 Евгени Петков Петков Пловдив 60 5 ОМГ "Акад. К. Попов" E018 x x x 10 10 10 10 10 10 x 60 t t x x x t t t x t 0 x x x x x x x x x x 0
22 Василена Красимирова Калудова Варна 50 5 МГ "Д-р Петър Берон" E003 10 10 x x x x 10 x 10 x 40 x x 10 x x x x x x x 10 - - - - - - - - - - 0
23 Преслав Александров Александров Хасково 50 5 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" E008 x x x x x x x x x x 0 10 10 x x x 10 10 10 x x 50 e e e e e e e e e e 0
24 Калина Здравкова Китова Русе 20 5 ЦУТНТ - МГ "Баба Тонка" E006 x 10 x x x x x x x 10 20 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x 0
25 Люба Георгиева Иванова Плевен 20 5 ЦУТНТ, МГ "Гео Милев" E012 10 10 x x x x x x x x 20 e e e e e e e e e e 0 - - - - - - - - - - 0
26 Ванеса Любенова Гецева Шумен 10 4 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б E014 x x x x x x x x x x 0 x x x 10 x x x x x x 10 x x x x x x x x x x 0
27 Мария Юлиянова Филипова Хасково 10 5 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" E026 10 t t t t t t t t t 10 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0
28 Йосиф Якуб Рахия София 10 5 27 СОУ E029 10 x x x x x x x x x 10 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0
29 Калин Сашков Илиев София 0 5 СМГ "Паисий Хилендарски" E015 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0