КОНТРОЛНО СЪСТЕЗАНИЕ НА РАЗШИРЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ПО ИНФОРМАТИКА
СТАРША ВЪЗРАСТ
Ямбол, 13 юни 2009 г.
Класиране
  Име Град Total Клас Училище Login Leaves gaming flatten washer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total
1 Момчил Славчев Томов Плевен 320 12 МГ "Гео Милев" A018 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t t 75 10 10 # # # # x x x x 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t 5 5 5 5 x x 85 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
2 Антон Георгиев Анастасов Хасково 320 11 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" A021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 10 10 # # # # e e e e 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t 5 t t t t t t 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
3 Румен Христов Христов Шумен 245 9 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б A023 5 5 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t t t t 30 10 10 # # # # e e e e 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t 5 t t t t t t 55 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
4 Момчил Иванов Иванов Шумен 220 12 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б A025 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 10 10 # e e t e t e e 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x 5 5 5 5 t 5 90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
5 Михаил Христов Ковачев Шумен 215 11 ПМГ "Н.Попович", Школа А&Б A033 5 5 5 5 5 5 t t e e e e e e t t t t t t 30 10 x x # # x # x e e 40 5 5 5 5 5 t t 5 5 5 t t t x t t t 5 t t 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
6 Иван Вергилиев Георгиев Плевен 210 12 МГ "Гео Милев" A031 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 10 10 # e e e t t t t 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 e 5 x 5 5 x x 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
7 Красимир Великов Георгиев Разград 200 11 ПМГ "Акад. Н. Обрешков" A027 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x t e t t e t t e t t t 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
8 Даниел Бисер Балчев София 190 11 НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" A032 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 e e e e 80 x x x x x x x x x t 0 5 5 x x x x x x x t x t t x t t t t t t 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
9 Стефан Йорданов Аврамов В. Търново 165 12 ПМГ "Васил Друмев" A030 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 - - - - - - - - - - 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t 90 10 10 10 10 10 10 10 t e e 70
10 Ивайло Александров Караманолев София 140 11 СМГ "Паисий Хилендарски" A029 5 x x x x x x x t t t t t t t t t t t t 5 - - - - - - - - - - 0 5 5 5 5 t 5 5 t t t t 5 t 5 5 t t t t t 45 10 10 10 10 10 10 10 10 10 x 90
11 Иван Тодоров Тодоров Бургас 135 12 ПМГ "Акад. Н. Обрешков" A020 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 10 x x x x x t t t t 10 5 x x x x x x x 5 x x x x 5 5 x x x x x 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
12 Борис Тодоров Пелтеков София 85 12 СМГ "Паисий Хилендарски" A019 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 - - - - - - - - - - 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 t t t t 5 t t t t t t 50 10 10 10 x x x x x x x 30
13 Димитър Христов Христов София 50 10 СМГ "Паисий Хилендарски" A026 5 x x x x x x t t t t t t t t t t t t t 5 x x x x x x x x x x 0 5 x x x x x x x 5 t x t t 5 t t t t t t 15 10 10 10 x x x x x x x 30
14 Йордан Иванов Диков Варна 40 12 МГ "Д-р Петър Берон" A028 5 5 5 5 t t t t t t t t t t t t t t t t 20 x x e t t t t t t t 0 x x x x x t t x 5 t t t t 5 t t t x t t 10 10 x x x x x x x x x 10
15 Станислав Запрянов Манилов София 20 12 СМГ "Паисий Хилендарски" A024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x 0 5 x x x x x x x 5 t t t t x t t t t t t 10 10 x x x x x x x x x 10
16 Тодор Сивков Марков София 15 9 СМГ "Паисий Хилендарски" A022 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 - - - - - - - - - - 0 x 5 x x x x t x x t t t t e t t t t t t 5 10 x x x x x x x x x 10