РАЗШИРЕНИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ ПО ИНФОРМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА
График за провеждане на контролните състезания на разширените национални отбори
Старша възраст
Контролно състезание №1 09.05.2008 Състезание "Минко Балкански" - София
Контролно състезание №2 13.06.2009 Пролетен турнир, Ямбол
Контролно състезание №3 14.06.2009 Пролетен турнир, Ямбол
Контролно състезание №4 27.06.2009 Школа на разширените национални отбори по информатика, София
Контролно състезание №5 29.06.2009 Школа на разширените национални отбори по информатика, София
Младша възраст
Контролно състезание №1 13.06.2009 Пролетен турнир, Ямбол
Контролно състезание №2 14.06.2009 Пролетен турнир, Ямбол
Контролно състезание №3 27.06.2009 Школа на разширените национални отбори по информатика, София
Контролно състезание №4 29.06.2009 Школа на разширените национални отбори по информатика, София