ПРОТОКОЛ
ЗА КЛАСИРАНЕ ГРУПА E, 4-5 клас
Място Име Презиме Фамилия Град Училище Клас Резултат
1 Михаил  Диянов  Петков София СМГ 5 130
2-4 Димитър  Нейков Димитров Пловдив ОМГ"Акад. К. Попов" 5 110
2-4 Никол  Стилиян  Вукадинова София СМГ 5 110
2-4 Милица  Пламенова  Димитрова София СМГ 5 110
5-7 Габриел Георгиев Георгиев Пловдив ОМГ"Акад. К. Попов" 5 100
5-7 Андрей Дончев Андреев Плевен СОУ "Иван Вазов" 5 100
5-7 Александър  Пламенов  Иванов София СМГ 5 100
8-9 Денислав Пламенов Иванов Русе СОУЕЕ "Св. Константин Кирил философ" - ЦУТНТ 5 70
8-9 Теодор  Николаев Николаев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 70
10 Иван Стоянов Димитров Пловдив ОМГ"Акад. К. Попов" 5 60
11-13 Момчил Красимиров Тонев Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 50
11-13 Веселина Лилкова Вазова Пловдив ОМГ"Акад. К. Попов" 5 50
11-13 Георги Асенов Маринов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 5 50
14-19 Димитър Николаев Карев Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 40
14-19 Банчо Радославов Петров Варна МГ "Д-р Петър Берон" 5 40
14-19 Димитър Яворов Попов Русе МГ "Баба Тонка" - ЦУТНТ 5 40
14-19 Самуел  Бориславов Стефанов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 40
14-19 Айкут Веждиев Исмаилов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 40
14-19 Александър  Вихренов  Василев София СМГ 5 40
20-23 Тодор Красимиров Вълков Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 30
20-23 Кристиян Василев Костов Плевен СОУ "Иван Вазов" 5 30
20-23 Ванеса  Любенова Гецева Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 30
20-23 Никола Николаев Христов Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 30
24-27 Тодор Стойнов Стойнов Хасково ПМГ „Акад. Боян Петканчин” 5 20
24-27 Александър Янков Янев Шумен ПМГ "Нанчо Попович", Школа А&Б 5 20
24-27 Александър  Димитров Милков Шумен ІІ ОУ "Д-р Петър Берон", Школа А&Б 5 20
24-27 Теодора  Димитрова  Пейчева София СМГ 5 20
28-30 Григор Василев Колев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 5 10
28-30 Денислав Митков Янков Шумен СОУ "Сава Доброплодни", Школа А&Б 4 10
28-30 Десислава  Лъчезарова  Косева София СМГ 5 10
31-37 Велизар  Вили  Бъчваров Пловдив ОМГ"Акад. К. Попов" 5 0
31-37 Паолина Стоянова Гаджулова Пловдив ОМГ"Акад. К. Попов" 5 0
31-37 Тодор Иванов Петров Варна МГ "Д-р Петър Берон" 5 0
31-37 Иван Дончев Андреев Плевен СОУ "Иван Вазов" 5 0
31-37 Иван Петров Иванов Шумен СОУ "Сава Доброплодни" 5 0
31-37 Димитър Венциславов Минков Шумен НУ "Илия Р. Блъсков", Школа А&Б 4 0
31-37 Радостин Николаев Емануилов Шумен НУ "Княз Борис І", Школа А&Б 4 0
Kомисия:
Председател: н. с. Емил Келеведжиев .........................
проф. дмн Стоян Капралов ............................
доц. д-р Каталина Григорова  ............................ 
ст. ас. Младен Манев ............................
Руско Шиков ............................
Кинка Кирилова-Лупанова ............................