Ранглиста на състезателите от 4 клас
Място Име Град Школа/училище Общо Шумен 2009 ЗМС 2010 НОИ-2 Пловдив 2010
1-2 Александър Владимиров Георгиев Хасково СОУ "Васил Левски" 100     100 0
1-2 Емил Емилов Инджев Русе ОУ "Любен Каравелов" 100     100  
3 Димитър Венцеславов Минков Шумен Школа А&Б, НУ  "Илия Блъсков" 20 20 0 0  
4 Денислав Митков Янков Шумен Школа А&Б, СОУ "Сава Доброплодни" 10 0 10    
5-9 Виктор Николаев Недялков Шумен Школа А&Б, НУ  "Илия Блъсков" 0 0      
5-9 Даниел Светославов Лулев София 27 СОУ 0     0  
5-9 Мартин Асенов Асенов София 27 СОУ 0     0  
5-9 Радостин Николаев Емануилов Шумен Школа А&Б, НУ "Княз Борис І" 0 0 0    
5-9 Стилиян Жанов Хаджиев София 27 СОУ 0     0