Национална олимпиада по информатика
Национален кръг, 23-25 април 2010 г., град Плевен
Протокол за получените оценки
група D
  Състезател Град Училище Клас Login day1 Login day2 Ден 1 Ден 2  Общо Оценки
1 Даниел Райков Атанасов София СМГ 6 D122 D218 300 280 580 6,00
2 Иво Даниел Дилов София СМГ 6 D114 D215 300 230 530 6,00
3 Валентин Младенов Борисов Шумен СОУ "С. Доброплодни" 6 D103 D209 285 123 408 6,00
4 Илиян Йорданов Йорданов Варна МГ"Д-р Петър Берон" 5 D101 D208 240 72 312 5,90
5 Даниил Десимиров Доцев Плевен МГ "Гео Милев" 6 D104 D202 175 130 305 5,90
6 Виктория Емилова Енчева Плевен МГ "Гео Милев" 6 D112 D204 210 73 283 5,90
7 Александър Юлиянов Иванов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 6 D106 D206 190 73 263 5,80
8 Васил Ивов Атанасов Русе СОУЕЕ 6 D123 D217 80 163 243 5,80
9 Любомир Емилов Цонков Плевен МГ "Гео Милев" 6 D105 D212 107 130 237 5,80
10 Любомир Емилов Костов Стара Загора ПМГ "Гео Милев" 6 D117 D216 100 117 217 5,80
11 Антон Детелинов Чернев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 6 D107 D201 110 103 213 5,70
12 Александър Пламенов Шумаков Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 6 D113 D214 89 113 202 5,70
13 Йосиф Якуб Рахия София 27СОУ 6 D115 D220 200 0 200 5,70
14 Преслав Александров Александров Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 6 D124 D213 130 40 170 5,70
15 Добрик Георгиев Георгиев Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 6 D125 D219 50 30 80 5,50
16 Василена Красимирова Калудова Варна МГ"Д-р Петър Берон" 6 D108 D210 10 60 70 5,50
17 Димитър Радославов Линов Варна МГ"Д-р Петър Берон" 6 D111 D205 10 50 60 5,50
18 Мария Недялкова Бакалова Хасково ПМГ "Акад. Боян Петканчин" 6 D116 D221 0 10 10  -
19 Диляна Антонова Младенова Варна МГ"Д-р Петър Берон" 6 D110 D203 0 0 0  -
Председател на Националната комисия:
н.с. I ст.Емил Келеведжиев