РАЗШИРЕНИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ ПО ИНФОРМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА
График за провеждане на контролните състезания на разширените национални отбори
Старша възраст
Контролно състезание №1 15.05.2010 София
Контролно състезание №2 12.06.2010 Пловдив
Контролно състезание №3 13.06.2010 Пловдив
Младша възраст
Контролно състезание №1 16.05.2010 София
Контролно състезание №2 12.06.2010 Пловдив
Контролно състезание №3 13.06.2010 Пловдив