РАЗШИРЕНИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ ПО ИНФОРМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА
График за провеждане на контролните състезания на разширените национални отбори
Старша възраст
Контролно състезание №1 за определяне на отборите за IOI и BOI 09.05.2011 Хасково
Контролно състезание №2 за определяне на отборите за IOI и BOI 14.05.2011 Шумен
Контролно състезание №3 за определяне на отбора за BOI 11.06.2011 Ямбол
Контролно състезание №4 за определяне на отбора за BOI 12.06.2011 Ямбол
Младша възраст
Контролно състезание №1 за определяне на отбора за JBOI 11.06.2011 Ямбол
Контролно състезание №2 за определяне на отбора за JBOI 12.06.2011 Ямбол