РАЗШИРЕНИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ ПО ИНФОРМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
График за провеждане на контролните състезания на разширените национални отбори
Старша възраст
Контролно състезание №1 07.05.2012 Ямбол
Контролно състезание №2 09.06.2012 Пловдив
Контролно състезание №3 10.06.2012 Пловдив
Контролно състезание №4 17.06.2012 София
Младша възраст
Контролно състезание №1 09.06.2012 Пловдив
Контролно състезание №2 10.06.2012 Пловдив
Контролно състезание №3 17.06.2012 София