Национален кръг 
Национална Олимпиада по информатика
Ямбол, 4-7 май 2012 г.
Група Е
  Номер 1 Номер 2 Състезател Град Училище Клас Ден 1 Ден 2 Общо Място
1 120 209 Борис Евгениев Велковски Плевен МГ "Гео Милев", Telerik Kids Academy 5 280 180 460 1
2 109 222 Галина Цанкова Станева Варна МГ "Д-р Петър Берон" 5 300 160 460 1
3 104 213 Радослав Стоянов Димитров Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов", Telerik Kids Academy 5 280 150 430 2
4 121 202 Камен Валентинов Павлов София СМГ 5 300 120 420 3
5 116 211 Цвета Огнянова Тодорова Габрово ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”,Telerik Kids Academy 5 200 200 400  
6 123 204 Александър Тонев Кръстев Варна МГ "Д-р Петър Берон" 5 200 170 370  
7 117 208 Петър Ивелинов Няголов Русе МГ "Баба Тонка", Telerik Kids Academy 5 190 180 370  
8 125 210 Виолета  Викторова Малинова Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов", Telerik Kids Academy 5 200 170 370  
9 111 212 Иван Александров Дурев София СМГ 5 170 170 340  
10 115 207 Йоана Алексеева Зелова Плевен МГ "Гео Милев", Telerik Kids Academy 5 100 220 320  
11 118 206 Габриел Сашев Бетов Плевен МГ "Гео Милев", Telerik Kids Academy 5 100 200 300  
12 122 201 Калина Ивайлова Лачева Плевен СОУ "Иван Вазов", ЦУТНТ, Telerik Kids Academy 5 110 160 270  
13 124 203 Маргарита Стефанова Моллова Габрово ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”,Telerik Kids Academy 5 0 200 200  
14 103 224 Пламен Василев Динев Габрово СОУ "Райчо Каролев",Telerik Kids Academy 4 40 160 200  
15 112 205 Йордан Димитров Димитров Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 5 100 80 180  
16 110 214 Атанас Василев Добрев Пловдив ОМГ"Акад. Кирил  Попов", Telerik Kids Academy 5 90 90 180  
17 114 217 Никол Стоянова Коцева Плевен МГ "Гео Милев", Telerik Kids Academy 5 0 140 140  
18 105 215 Ирина Живкова Гочева Плевен МГ "Гео Милев", Telerik Kids Academy 5 0 110 110  
19 119 218 Йоана Светославова Сиркова Плевен СОУ "Иван Вазов", ЦУТНТ, Telerik Kids Academy 5 0 100 100  
20 102 223 Александър Николаев Макавеев София СМГ 5 10 70 80  
21 101 221 Камен Росенов Христов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 5 0 60 60  
22 106 216 Николай Венелинов Борисов Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 5 0 20 20  
23 108 225 Йордан Георгиев Данчев Шумен ПМГ "Нанчо Попович" 5 0 20 20  
24 113 219 Селин Ашкънова Шемсиева Русе СОУ "Васил Левски", Telerik Kids Academy 5 0 0 0  
25     Ива Ивалинова Иванова Плевен МГ "Гео Милев", Telerik Kids Academy 5  -  -  -   
Национална комисия:
Председател:
Емил Келеведжиев
Членове:
Проф. дмн Стоян Капралов
Доц. д-р Каталина Григорова
Гл. ас. д-р Младен Манев
Гл. ас. Николина Николoва
Зорница Дженкова
Павлин Пеев
Антон Шиков
Веселка Константинова