РАЗШИРЕНИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ ПО ИНФОРМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА
График за провеждане на контролните състезания на разширените национални отбори
Старша възраст
Контролно състезание №1 за определяне на отборите за IOI и BOI 29.04.2013 Разград
Контролно състезание №2 за определяне на отборите за IOI и BOI 10.05.2013 София
Контролно състезание №3 за определяне на отбора за BOI (ПТИ) 1.06.2013 Ямбол
Контролно състезание №4 за определяне на отбора за BOI 24.06.2013 София
Младша възраст
Контролно състезание №1 за определяне на отбора за JBOI (ПТИ) 01.06.2013 Ямбол
Контролно състезание №2 за определяне на отбора за JBOI 02.06.2013 Ямбол
Контролно състезание №3 за определяне на отбора за JBOI 24.06.2013 София