3 клас
Място Име Клас Град Училище Школа Общо Общо по групи ЕТИ 2012 ЗСИ 2013 НОИ - 2 НОИ - 3 ПТИ 2013
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
1 Томислав Миленов Димитров 3 София 18 СОУ Telerik Kids Academy 155 0 0 0 0 155         40         60                             55
2 Деница Мирославова Митева 3 Кърджали СОУ "Отец Паисий" Telerik Kids Academy 100 0 0 0 0 100                             100                    
3 Марио Николаев Петков 3 София 125 СОУ Telerik Kids Academy 80 0 0 0 0 80         60         20                              
4 Дария Климентова Господинова 3 София 133 СОУ   70 0 0 0 0 70                   70                              
5-6 Васил Николаев Христов 3 София 11 СОУ Telerik Kids Academy 40 0 0 0 0 40         40                                        
5-6 Владимир Стойчев Слепцов 3 София 125 СОУ Telerik Kids Academy 40 0 0 0 0 40         30                                       10