РАЗШИРЕНИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ ПО ИНФОРМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
График за провеждане на контролните състезания на разширените национални отбори
Старша възраст
Контролно състезание №1 28.04.2014 Варна
Контролно състезание №2 10.05.2014 Ямбол
Пролетен турнир по информатика 14.06.2014 Пловдив
Контролно състезание №3 15.06.2014 Пловдив
Младша възраст
Контролно състезание №1 10.05.2014 Ямбол
Пролетен турнир по информатика 14.06.2014 Пловдив
Контролно състезание №2 15.06.2014 Пловдив