Контролно състезание на разширения национален отбор (младша възраст)
Ямбол, 10.05.2014 г.
Rank Names Team Login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 squares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cezarc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 table Total
1 Александър Тонев Кръстев Варна C08 4 t t t t t 4 4 4 4 t t t t 4 t 4 4 4 4 4 t 4 4 4 56 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 10 10 10 10 t t t t t t 40 196
2-4 Иван Даниелов Иванов София C04 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 t t t t t t 40 140
2-4 Емил Емилов Инджев Русе C03 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 t t t t t t 40 140
2-4 Цвета Огнянова Тодорова Габрово C09 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 t t t t t t 40 140
5 Александър Иванов Иванов Плевен C07 x x x x x x x x x x t x x t x x x x x x x x e e x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 x x x x x t t t t t 0 100
6 Виктор Николаев Терзиев София C01 4 t t t t t 4 4 t t t t t t t t 4 4 4 4 4 t 4 4 4 44 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 t t t t t t 40 84
7 Александър Владимиров Георгиев Хасково C05 x x x x x x 4 4 x x x x x x x x 4 4 4 4 x x 4 4 x 32 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 t t t t t t 40 72
8 Мира Росенова Радославова Шумен C10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 10 x x x x x x x x 20 10 10 10 10 10 t t t t t 50 70
9 Илия Лазаров Божинов Благоевград C11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10 x x x x x x 10 x x 20 10 10 10 10 t t t t t t 40 60
10 Иван Николаев Николов София C12 4 t t t t t 4 4 t t t t t t t t 4 4 4 4 4 t 4 4 4 44 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 44
11 Петър Ивелинов Няголов Русе C06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x 0 10 10 10 10 t t t t t t 40 40
12 Иван Ганчев Ганев Шумен C02 t t t t t t t t t t t t t t t t 4 4 4 4 t t 4 4 t 24 10 x t t t t t x x t 10 - - - - - - - - - - 0 34