Rank Names Team Login 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pathsb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tripow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 exponent Total
1 Паолина Стоянова Гаджулова Пловдив B16 10 10 10 10 10 t t t t t 50 10 10 10 10 10 10 10 10 t t 80 4 4 4 4 4 4 x 4 x 4 4 x x x x 4 4 4 x x x 4 4 x x 56 186
2-3 Валентин Младенов Борисов Шумен B38 x x x x x t t x x x 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x 4 x x 4 4 4 4 4 x 4 4 4 x 80 180
2-3 Иво Даниел Дилов София B25 10 10 10 10 10 t t t t t 50 10 10 10 10 t t t 10 t t 50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x 4 4 4 x 4 4 4 x 4 4 x 4 x 4 80 180
4 Добрик Георгиев Георгиев Хасково B35 10 10 10 10 10 10 10 x x x 70 10 10 x x 10 t t t t t 30 x x x x x x x x x x 4 x x x x x x x x x x x x x x 4 104
5-6 Симеон Атанасов Стойков Ямбол B42 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 10 e x x 10 x x x x x 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 90
5-6 Илия Мирославов Манолов Пловдив B15 10 10 10 t t t t t t t 30 10 10 t t t t t t t t 20 4 x x x 4 4 4 4 4 4 4 x x x x x x x x 4 x x 4 x x 40 90
7 Илиян Йорданов Йорданов Варна B02 10 10 10 10 10 10 10 t t t 70 x 10 x x t t t x t t 10 4 4 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t 8 88
8 Александър Георгиев Станев Велико Търново B06 10 t t t t t t t t t 10 10 10 t t t t t t t t 20 4 4 4 4 4 4 x 4 x 4 4 x x x x 4 4 4 x x x 4 4 x x 56 86
9-10 Виктория Емилова Енчева Плевен B10 10 t t t t t t t t t 10 x e e e e e e e e e 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x x x x 4 4 4 4 x x 4 4 x x 68 78
9-10 Веселина Лилкова Вазова Пловдив B17 10 10 10 10 10 e e t t t 50 - - - - - - - - - - 0 4 x x x x 4 4 4 4 4 4 x x x x x x x x x x x x x x 28 78
11 Теодор Генчев Тодоров София B30 x t t t t t t t t t 0 10 10 t t t t t t t t 20 4 x 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x x x x x x x x 4 x x x x 4 48 68
12 Любомир Емилов Костов Ст. Загора B33 - - - - - - - - - - 0 10 x x x 10 x x x x x 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x x x x x x x x x x x x x x 44 64
13 Димитър Николаев Карев Хасково B34 x x x t t t t t t t 0 10 x x x 10 x x x x x 20 4 x x x 4 4 4 4 4 4 4 x x x x x x x x 4 x x 4 x x 40 60
14-15 Даниил Десимиров Доцев Плевен B11 x x x x x e e e e e 0 10 10 t t t t t t t t 20 t t 4 4 4 4 t 4 t 4 t x t t x 4 t 4 t x t t 4 t t 36 56
14-15 Иван Дончев Андреев Плевен B12 x x x e e e e e e e 0 10 x x x 10 x x x x x 20 4 4 4 4 4 x x 4 x 4 4 x x x x 4 x x x x x x x x x 36 56
16-19 Кристиан Василев Костов София B26 x x x x x x x x x x 0 - - - - - - - - - - 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x 4 x t 4 t t t t t t t t t 52 52
16-19 Емил Веселинов Георгиев София B23 x x x x e e e e e e 0 - - - - - - - - - - 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x 4 x t 4 t t t t t t t t t 52 52
16-19 Иван Стоянов Димитров Пловдив B14 10 t t t t t t t t t 10 10 t t t e e e e e e 10 4 x x x 4 4 x 4 x 4 4 x x x x x x x x x x 4 4 x x 32 52
16-19 Георги Асенов Маринов Варна B01 x x x x x x x x x x 0 10 10 t t t t t t t t 20 4 x x x 4 4 4 4 4 4 4 x x x x x x x x x x x x x x 32 52
20 Александър Юлианов Иванов Шумен B37 x x x e e e e e e e 0 10 e e e e e e e e e 10 4 x x x 4 4 4 4 4 4 4 x x x x x x x x 4 x x 4 x x 40 50
21 Пламен Боянов Комитов Ямбол B41 - - - - - - - - - - 0 10 10 t t t t t t t t 20 4 x x x 4 4 x 4 x 4 4 x x x x x x x x x x x x x x 24 44
22 Андрей Дончев Андреев Плевен B09 x x x x x x x t t t 0 10 e e e e e e e e e 10 4 x e e 4 4 4 4 4 4 4 e e e e x x x x e e x e x e 32 42
23 Георги Петков Петков Ст. Загора B32 - - - - - - - - - - 0 t t t t e t t e e e 0 4 4 4 4 x x 4 x 4 x x x x x x 4 x x 4 x x 4 4 x x 40 40
24-25 Петър Петров Велков Хасково B36 x x x x x t t t t t 0 x x x x x x x x x x 0 4 x x x 4 4 x 4 x 4 4 x x x x x x x x x x 4 4 x x 32 32
24-25 Цветомир Николаев Кайджиев София B31 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 4 x x x 4 4 4 4 4 4 4 x x x x x x x x x x x x x x 32 32
26-27 Момчил Светославов Минков Плевен B13 - - - - - - - - - - 0 10 10 t t t t t t t t 20 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 24
26-27 Венелин Руменов Дечков София B21 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 4 x x x 4 4 x 4 x 4 4 x x x x x x x x x x x x x x 24 24
28 Никол Стилиян Вукадинова София B28 e e e e e e e e e e 0 10 e e e e e e e e e 10 x x x x 4 4 x x x x 4 x x x x x x x x x x x x x x 12 22
29 Тодор Миленов Христов Варна B05 x x x t t t t t t t 0 x 10 t t t t t t t t 10 x x x x x x x x x x 4 x x x x x x x x x x x x x x 4 14
30 Марам Зухер Баядсе София B27 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 x x x x 4 4 x x x x 4 x x x e x e e e e e e e e e 12 12
31-32 Николай Йорданов Цонев Велико Търново B07 10 t t t t t t t t t 10 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10
31-32 Косьо Николов Николов Варна B03 - - - - - - - - - - 0 10 x x x x e t x t t 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 10
33 Росен Росенов Бахтев София B29 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x 4 x 4 x x x x x x x x x x x x x x 8 8
34-37 Ванеса Любенова Гецева Шумен B39 x t t t t t t t t t 0 x x t t t e e e e e 0 x x x x x x x x x x 4 x x x x x x x x x x x x x x 4 4
34-37 Галин Тотков Симеонов София B22 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x 4 x x x x x x x x x x x x x x 4 4
34-37 Борис Стефанов Рашков София B20 x t t t t t t t t t 0 - - - - - - - - - - 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 x x x x x x x x 4 4
34-37 Емилиян Добринов Грешков Шумен B40 x t t t t t t t t t 0 x x x x x x x x x x 0 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4
38-41 Зорница Живкова Стефчева София B24 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0
38-41 Александър Незабравков Чергански София B19 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
38-41 Денис Славейков Бонев Русе B18 e e e e t e e t t t 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0
38-41 Иван Петров Михайлов Враца B08 x x x x x x x x x x 0 t t t t t t t t t t 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0
Забележка:
За всеки от първите 10 теста на задача exponent състезателите получават по 4 точки, ако отговорът им съвпада или с верния отговор, или с отговора, използван при частичния feedback по време на състезанието.