РАЗШИРЕНИ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ ПО ИНФОРМАТИКА
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА
График за провеждане на контролните състезания на разширените национални отбори
Старша възраст
Контролно състезание №1 27.04.2015 Кърджали
Контролно състезание №2 09.05.2015 Велико Търново
Пролетен турнир по информатика 13.06.2015 Ямбол
Контролно състезание №3 14.06.2015 Ямбол
Младша възраст
Контролно състезание №1 09.05.2015 Велико Търново
Пролетен турнир по информатика 13.06.2015 Ямбол
Контролно състезание №2 14.06.2015 Ямбол