4 клас
Място Име Клас Град Училище Школа Общо Общо по групи ЕТИ 2014 ЗСИ 2015 НОИ - 2 НОИ - 3 ПТИ 2015
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
1 Михаил Миленов Кирков 4 Плевен ГПЧЕ ЦУТНТ 389 0 0 0 0 389         95         70         60                   164
2 Никола Николаев Николов 4 Варна ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Детска академия на Телерик 150 0 0 0 0 150                   130         20                    
3 Мария Александрова Кирилова 4 Русе СОУ "Възраждане" ЦУТНТ 60 0 0 0 0 60         60                                        
3 Теодор Теодоров Ковачев 4 Русе ОУ "Любен Каравелов" ЦУТНТ 60 0 0 0 0 60         60                                        
5 Антон Славчев Славов 4 Варна СОУ "Гео Милев" Детска академия на Телерик 40 0 0 0 0 40                             40                    
6 Иван Стилиянов Лупов 4 Варна ОУ "Захари Стоянов" Детска академия на Телерик 30 0 0 0 0 30                             30                    
7 Росен Десиславов Генчев 4 Шумен СОУ "Сава Доброплодни" Школа А&Б 20 0 0 0 0 20                             20                    
8 Борис Асенов Маринов 4 Варна ОУ "Захари Стоянов" Детска академия на Телерик 10 0 0 0 0 10                             10                    
8 Лиляна Димитрова Шарбанова 4 Шумен ОУ "Димитър Благоев" Школа А&Б 10 0 0 0 0 10                             10                    
8 Огнян Боянов Арсов 4 Варна ОУ "Цар Симеон" Детска академия на Телерик 10 0 0 0 0 10                             10                    
8 Тереза Стоянова Стоянова 4 Разград ОУ "Васил Левски" Детска академия на Телерик 10 0 0 0 0 10         10                                        
8 Христо Тодоров Димитров 4 Варна ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Детска академия на Телерик 10 0 0 0 0 10                             10