Разширен национален отбор по информатика
(ученици до 15,5 години)
Класиране от състезанията за определяне на национален отбор
място име град училище клас НОИ 3 Контр.1 A Контр. 2 A Контр. 1 ПТИ Контр. 2 Общо
25.4.2016 8.5.2016 8.5.2016 11.6.2016 12.6.2016
1 Радослав Стоянов Димитров* Пловдив ОМГ "Акад. Кирил Попов" 9 430 115 53   280 274 1099
2 Иво Яниславов Карагьозов Варна МГ "Д-р Петър Берон" 8 306     220 190 264 980
3 Добрин Венциславов Башев Габрово ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" 7 260     235 280 102 877
4 Станислав Чавдаров Николов София СМГ "Паисий Хилендарски" 8 238     235 235 120 828
5 Александър Георгиев Радославов София СМГ "Паисий Хилендарски" 8 258     250 185 130 823
6 Захари Емилов Маринов Плевен СОУ "Иван Вазов" 7 195     215 170 137 717
7 Игнес Михаилова Симеонова София СМГ "Паисий Хилендарски" 8 232     105 230 98 665
8 Александър Живодаров Василев София СМГ "Паисий Хилендарски" 8 223     195 130 112 660
9 Даниел Руменов Данаилов Ямбол МГ "Атанас Радев" 8 227     90 180 139 636
10 Алекс Иванов Цветанов София СМГ "Паисий Хилендарски" 7 210     115 250 58 633
11 Камелия Каменова Иванова Варна МГ "Д-р Петър Берон" 8 238     15 165 105 523
12 Евгени Стаев Кайряков София СМГ "Паисий Хилендарски" 8 229     0 0 0 229
13 Димитър Ясенов Опърлаков Варна МГ "Д-р Петър Берон" 8 194     0 0 0 194
*По решение на Националната комисия класирането на Радослав Димитров се определя от точките, получени в НОИ 3 (група AB) плюс точките в други 3 най-добри за него състезания от посочените в таблицата.