4 клас
Място Име Клас Град Училище Школа Общо Общо по групи ЕТИ 2016 ЗСИ 2017 НОИ - 2 НОИ - 3 ПТИ 2017
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
1 Калоян Калинов Димитров 4 София НУКК Telerik Kids Academy 345 0 0 0 0 345         190         155                              
2 Любомир Боянов Илиев 4 София 88 СУ "Димитър Попниколов" Telerik Kids Academy 110 0 0 0 0 110         80         30                              
3 Ная Димитрова Димитрова 4 Шумен СУ "Йоан Екзарх Български" Школа А&Б 105 0 0 0 0 105         45         15         45                    
4 Веселин Николаев Маркович 4 Варна СУ "Гео Милев"   80 0 0 0 0 80                             80                    
5 Валентина Даниелова Цветкова 4 Шумен НУ "Илия Р. Блъсков" Школа А&Б 44 0 0 0 0 44         10                   23                   11
6 Калоян Атанасов Денчев 4 Шумен НУ "Илия Р. Блъсков" Школа А&Б 15 0 0 0 0 15                             15                    
7 Иван Дениславов Генчев 4 Разград ОУ "Васил Левски" Telerik Kids Academy 10 0 0 0 0 10         10                                        
8 Николай Великов Михайлов 4 Варна СУ "Гео Милев"   5 0 0 0 0 5                             5